REISESTIPEND

Her finner du retningslinjer for søknad og tildeling av reisestipend.

De som får tildelt reisestipend fra NFKS skriver et lite reisebrev i etterkant.


Retningslinjer for søknad og tildeling av reisestipend

Det kan utdeles inntil 6 reisestipend à kr.6000,- pr. år. Søknader sendes innen søknadsfristen på NFKS sitt søknadsskjema til kasserer i styret. Tidligere søkere som har mottatt stipend skal ha en karantenetid på 2 år, før de kan søke på nytt. Mottakere av stipend blir offentligjort.

Formålet med stipendene er at søkerne skal delta på arrangementer som har en klar forankring i faget sexologi. Erfaringer fra reisen skal dokumenteres skriftlig. Dette skal skje innen utgangen av inneværende år, ellers faller stipendet bort. Det er ønskelig at hvert bidrag er på mellom 1-2 A4-sider, med minst 2 bilder vedlagt (hvor ett er av forfatter og ett er fra reisemålet/arrangementet). Videre ønskes det at hver tekst inneholder en innledning, en mellomdel, og en avslutning; samt at sexologien får fokus.

Øvrige kriterier:

Størrelse på og antall stipend vedtas av årsmøtet i NFKS

Søker må ha vært medlem av NFKS i de to siste årene

Styret i NFKS får delegert ansvar fra årsmøtet til å behandle og fatte vedtak om innvilgning av stipendsøknader

Det gis kun støtte til kurs/konferanser som har et klart sexologisk innhold

Det kan søkes om stipend til deltagelse på konferanser i regi av eller i samarbeid med:

  • NFKS - Norsk Forening for Klinisk Sexologi
  • NACS - Nordic Association for Clinical Sexology
  • WAS - World Association for Sexual Health
  • EFS - European Federation of Sexology
  • ESSM - European Society for Sexual Medicine • SSSM- Scandinavian Society for Sexual Medicine
  • WPATH - World Professional Association for Transgender Health
  • IATSO - International Association for the Treatment of Sexual Offenders

Det kan søkes om stipend til kurs/konferanser med andre arrangører. Styret vil forbeholde seg retten til godkjenning av faglig innhold

Stipendmottaker forplikter seg til å skrive om kurs/konferansen. Dette legges ut på NFKS sine nettsider og/eller Facebookside

Stipend utbetales etter at styret har mottatt kursbevis eller annen dokumentasjon på deltagelse på kurs/konferanse; samt en skriftlig tilbakemelding jf. punkt over

Stipendet kan ikke overdras til andre

Neste søknadsfrist er 7. juni 2021

Søknad sendes til post@nfks.no