REISESTIPEND

Her finner du retningslinjer for søknad og tildeling av reisestipend.

De som får tildelt reisestipend fra NFKS skriver et lite reisebrev i etterkant.


Retningslinjer for søknad og tildeling av reisestipend

Antall reisestipend og beløp som kan tildeles vedtas av årsmøtet, og kan variere fra år til år. Søknader sendes innen søknadsfristen på NFKS sitt søknadsskjema til post@nfks.no. Tidligere søkere som har mottatt stipend skal ha en karantenetid på 2 år, før de kan søke på nytt. Mottakere av stipend blir offentligjort.

Formålet med stipendene er at søkerne skal delta på arrangementer som har en klar forankring i faget sexologi. Erfaringer fra reisen skal dokumenteres skriftlig. Dette skal skje innen utgangen av inneværende år, ellers faller stipendet bort. Det er ønskelig at hvert bidrag er på mellom 1-2 A4-sider, med minst 2 bilder vedlagt (hvor ett er av forfatter og ett er fra reisemålet/arrangementet). Videre ønskes det at hver tekst inneholder en innledning, en mellomdel, og en avslutning; samt at sexologien får fokus.

Øvrige kriterier:

Størrelse på og antall stipend vedtas av årsmøtet i NFKS.

Søker må ha vært medlem av NFKS i de to siste årene.

Styret i NFKS får delegert ansvar fra årsmøtet til å behandle og fatte vedtak om innvilgning av stipendsøknader.

Det gis kun støtte til kurs/konferanser som har et klart sexologisk innhold.

Det kan søkes om stipend til deltagelse på konferanser i regi av eller i samarbeid med:

  • NFKS - Norsk Forening for Klinisk Sexologi
  • NACS - Nordic Association for Clinical Sexology
  • WAS - World Association for Sexual Health
  • EFS - European Federation of Sexology
  • ESSM - European Society for Sexual Medicine • SSSM- Scandinavian Society for Sexual Medicine
  • WPATH - World Professional Association for Transgender Health
  • IATSO - International Association for the Treatment of Sexual Offenders

Det kan søkes om stipend til kurs/konferanser med andre arrangører. Styret vil forbeholde seg retten til godkjenning av faglig innhold.

Stipendmottaker forplikter seg til å skrive om kurs/konferansen. Dette legges ut på NFKS sine nettsider og/eller Facebookside.

Stipend utbetales etter at styret har mottatt kursbevis eller annen dokumentasjon på deltagelse på kurs/konferanse; samt en skriftlig tilbakemelding jf. punkt over.

Stipendet kan ikke overdras til andre.

Søknad sendes til post@nfks.no