Reisebrev fra ESSM 2019

01.12.2019

Skrevet av Torunn Bratvedt, som fikk tildelt reisestipend fra NFKS

ESSM kongressen blir holdt hvert år i en by i Europa. Siden 2005 har jeg jevnlig deltatt på ESSM kongressene. I min profesjon som spesialist i sexologisk rådgivning, NACS, og med fagbakgrunn som spesialsykepleier har flertallet av pasientene jeg møter et medisinsk sexologisk problem. På ESSM kongressene opplever jeg å bli oppdatert på de siste forskning- og behandlingsresultatene. I Ljubljana, hovedstaden i Slovenia var det 950 deltagere fra 63 land fordelt på seks kontinenter.

I 2005 husker jeg at mange av foredragene hadde fokus på mannens seksuelle helse, og hva som kunne tilbys av behandlinger både kirurgisk og medikamentelt. Nå 14 år senere er dette forandret til foredragene inkluderer alle kjønn, og fokuset på de unges seksualitet er også med. Jeg vil samtidig hevde at det også har skjedd en generasjonsskifte i hvem som er foredragsholdere. Tidligere var den mange eldre menn i dress som foreleste, nå er foreleserne representert av en betydelig andel unge forskere og klinikere, som også ikler seg skjørt.

Presidenten i ESSM, Yacov Reisman fra Nederland informerte om YoSeMA, (Young Sexual Medicine Academy), som er blitt etablert for å promotere seksualmedisin blant unge klinikere fra ulike fagfelt og land. Dette for å bevisstgjøre medisinsk sexologi for den yngre generasjonen, og dermed å øke muligheter for forskning, kunnskap og ferdigheter som garanterer for fremtidens ESSM. Dette bygger en bro mellom erfarne spesialister og unge forskere, som tross alt er fremtidens ressurs. Han avsluttet med å sitere Mark Twain: "Continius improvement is better than delayed perfection".

Det var ofte seks parallelle foredrag/workshops som starter fra kl. 07.30 til kl. 19.00, og det forutsetter at en i forveien har vurdert programmet, og markert hvilke temaer en vil prioritere. Det var fremdeles en overvekt av temaer om mannlige dysfunksjoner, men kvinner og transepersoners dysfunksjoner og seksuelle helse var også godt representert. Temaene varierte videre fra generell basisforskning innen seksualmedisin, seksuell helse seksuelle rettigheter, konsekvenser av seksuelle overgrep og forskjellige terapiformer, Det var også et foredrag om "Metoo" og hvordan det hadde fått fokuset på seksuell helse, psykopatologi og konsekvenser av seksuelle overgrep.

Kongressen startet den 14 februar og det var til og med et foredrag som het: "Valentines day: What does this matter for sexual medicine? " presentert av Professor Emmanuele Angelo Jannini fra Italia. Han hadde et historisk fokus på Valentindagen, helt tilbake 1400-tallet hvor fuglenes parrings sesong starter den 14. Februar i diktet av Chaucer "The Parliament of Fowles" Men baksiden av Valentindagen er dyster. Flere forskningsresultater fra 2010 til dagens dato viser høyere tilfeller av overdoser på Valentindagen sammenliknet med andre dager i året og flere begår også suicide. Samtidig viste gruppen som feiret Valentindagen mindre seksuell angst enn de som ikke feiret den.

Av alle foredrag jeg overvar vil jeg spesielt fremheve en de unge foredragsholderne, psykolog og ECPS (EFS-ESSM certified Psycho-Sexologist) Marta Piwowar fra Sverige sitt foredrag, "Hypersexual Disorder".

Høsten 2016 begynte et forskningsprosjekt ved ANOVA (senter for andrologi, seksualmedisin og transmedisin) ved Karolinska Universitetssykehus, som hadde til hensikt å øke kunnskapen om seksuelle problemer. De ville gjøre en internettadministrert kognitiv behandlingsterapi for personer med hyperseksuell forstyrrelse med eller uten seksuelle variasjoner. For å kunne delta på studiet forutsattes det at deltagerne hadde umåtelige seksuelle tanker, og oppførsel som opplevdes å lede til negative konsekvenser, som igjen uroet individet. Deltagerne av studiet måtte videre ha ringt "PrevenTell" en telefonlinje for uønsket seksualitet. De som svarer på telefonen er offentlig godkjent helsepersonell, som er vant til å kunne prate og svare på spørsmål i det seksuelle landskapet. Internettbehandlingen ble kalt Kafka-IT og skulle gjennomføres hjemmefra ved hjelp av PC. Samtidig ville en ha kontinuerlig kontakt med en behandler ved ANOVA, som skulle hjelpe en å gjennomføre behandlingen. Behandlingstiden var på tolv uker bestod av ti moduler, cirka en modul per uke. Modulene er:

Modul 1. Kognitiv behandlingsterapi og internettbehandling

 • Informasjon om kognitiv behandlingsterapi
 • Hvordan foregår internettbehandlingen.

Modul 2. Seksualitet

 • Seksualitet
 • Hyperseksuell forstyrrelse, tenningsmønster og seksuelle avvik.
 • Gjensidig sex og samtykke

Modul 3. Motivasjon og oppførselsforandring

 • Motivasjon
 • Forandringsprosesser.

Modul 4. Å forstå sin oppførsel

 • Kartlegging av hvilken oppførsel du gjør for mye av og for lite av.
 • Analyse av din oppførsel for å øke din forståelse for når og hvorfor du utfører de

Modul 5. Sug, risikokart og bevisst tilstedeværelse

 • Les om og forstå mer om sug etter seksuelle problemoppførsel
 • Kartlegg risikosituasjoner og gjør ditt eget risikokart
 • Les om og øv på bevisst tilstedeværelse

Modul6.Verdier og intimitet

 • Utforska og indentifiser dine verdier
 • Les om og reflekter hvordan du ønsker å utvikle intimitet , sex og relasjoner

Modul 7. Formulere dine mål

 • Gå ut fra dine verdier og formulere dine mål.
 • Tips som kan hjelpe deg at nå dine mål

Modul 8. Oppførselseksperiment og følelser

 • Registrer problematisk seksuell oppførsel
 • Observer følelser

Modul 9. Kommunikasjonsferdigheter

 • Evaluering av kommunikasjonsferdigheter

Modul10. Opprettholdelse

Deltagerne som deltok i studiet svarte pre- post- og 3 måneder etter behandlingen. Internettbehandlingen hadde samme effekt om IRL-behandling. Men en trenger mer forskning, som også inkluderer kvinner.

Pilotstudiet Kafka-IT viste at den modulbaserte kognitive behandlingsterapien hadde positiv effekt på sexavhengigheten. Den hadde litt mindre effekt på depressive og generelt psykiske symptomer. Nedgangen i hyperseksuelle symptomer ble opprettholdt i tre måneder etter behandlingsstans. Av de 36 deltagerne, var 15(42%) kvalifisert for å bli vurdert som klinisk signifikant forbedret etter behandlingen. (Hypersexual Disorder, J.Hallberg, 2019)

Det er spennende når folk med forskjellige kulturer og religioner kan samles under et tak og utveksle fagkunnskap, dele kasuistikker og diskutere sexologi. For å gjengi hva Professor Jens Sønsksen sa ved en annen anledning i ESSM: "Jeg har ikke mer å bevise, nå vil jeg hjelpe de unge menneskene frem". ESSM er en dynamisk organisasjon med en fortid og fremtid, og den yngre generasjonen er avgjørende. Merk deg navnet Marta Piwowar, hun kommer til å tilføre det sexologiske fagmiljøet interessant forskning fremover.