BLI SEXOLOG

Hvordan bli sexolog?

Det er stadig flere som tar kontakt med Norsk forening for klinisk sexologi, NFKS, og spør om hvordan en kan bli sexolog. Vi er glade for alle henvendelser og ser positivt på at flere ønsker å skaffe seg sexologisk kompetanse.

Tittelen sexolog er ikke en beskyttet tittel. Det betyr at alle kan kalle seg sexolog, selv om en ikke har utdannelse eller kompetanse til å rådgi personer som opplever utfordringer knyttet til seksualitet eller kjønn. Sexologmarkedet i Norge i dag er uregulert både når det gjelder kompetansen til den som tilbyr sexologisk hjelp og prisen på konsultasjon.

I påvente av at norske helsemyndigheter etablerer en godkjenningsordning, har derfor NFKS i samarbeid med den nordiske sexologiforeningen NACS, etablert en godkjenningsordning. Det er fire titler som i dag er beskyttet: Spesialist i sexologisk rådgivning NACS, Spesialist i klinisk sexologi NACS, Spesialist i seksualundervisning og opplysning NACS og Spesialist i vitenskapelig sexologi NACS. 

Her finner du detaljert informasjon om autorisasjonsordningen til NACS 

For å kunne søke om autorisasjon, må en ha gjennomført minimum treårig utdanning på høyskole/universitetsnivå innenfor helse- eller sosialfag. Etter det, må en skaffe seg ett års relevant praksis med klinisk yrkeserfaring. Dette kan for eksempel være på en gynekologisk-, eller urologiskavdeling på sykehus. Et annet alternativ kan være helsestasjon for ungdom, men også andre steder kan være aktuelle. En må også ha minimum 50% stilling med klinisk relevant arbeid mens en tar 60 studiepoeng i sexologi. Praksis skal være veiledet for å få godkjenning. 

I Norge kan en studere sexologisk rådgivning ved Universitetet i Agder. Denne utdanningen er tilstrekkelig om en vil søke NACS om godkjenning som spesialist i sexologisk rådgivning. 

Det finnes studietilbud i utlandet, som for eksempel i Danmark, Australia og USA og det dukker stadig opp nye tilbud også i Norge. Ønsker en å ta sexologiutdannelse med tanke på å bli godkjent som spesialist, må en forsikre seg om at studiet gir minimum 60 studiepoeng innen sexologi. Send gjerne en e-post til Norsk forening for klinisk sexologi (post@nfks.no) om du vil sjekke ut om utdanningen fører til NACS-godkjenning. 

Av de rundt 130 godkjente spesialistene i Norge i dag, er det kun et fåtall som jobber fulltid i egen privat praksis. De aller fleste fortsetter å jobbe der de er før og under utdannelsen, men får frigitt arbeidstid til å ha et sexologisk fokus. 

Ønsker en å etablere en egen praksis som sexologisk rådgiver eller klinisk sexologi, er det viktig å søke om NACS godkjenning. Det er også på det sterkeste anbefalt at en selv får veiledning når en driver praksis og at en har et egnet program for journalføring. 

Send gjerne en e-post til post@nfks.no om du har spørsmål! 

(Basert på en artikkel skrevet av Siv Gamnes, omarbeidet av styret i NFKS)