NORSK FORENING FOR KLINISK SEXOLOGI

NFKS er en forening for fagpersoner som jobber innenfor fagfeltet sexologi.

Kontaktinfo finnes på denne siden.

Følg vår Facebook-side der vi legger ut nyheter og oppdateringer.


Kalender


Årsmøte og seminar 13. april 2024

Invitasjon kommer også på epost til alle medlemmer. Facebookarrangement finnes her.
Husk å melde deg på via dette googleskjemaet innen 15. mars.

Velkommen til seminar og årsmøte

Dato: lørdag 13.04.24

Sted: rom 141 i P48, OsloMet

Lenke til google maps: https://maps.app.goo.gl/LfnALmReXAufhVBr9

Styret i Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS) ønsker velkommen til årsmøte og seminar med relevant faglig innhold for våre medlemmer.

Seminaret, årsmøtet og middag er gratis og åpent for medlemmer i NFKS.

Påmelding skjer via dette skjemaet: https://forms.gle/pEPwk1N3fTizTTXq8

Påmeldingsfrist 15. mars. Avmeldingsfrist 1. april. Bindende påmelding.

Dagens program

09.30 Mingling og kaffe

10.00 Foredrag Vesle Krey om nevromangfold

11.00 Pause

11.30 Foredrag (tema og foredragsholder kommer)

12.30 Lunch


15.00 Årsmøte

16.30 Pause

16.45 Årsmøte

18.00 Slutt

18.15 Middag/Tapas


Det er ikke mulighet for digital deltagelse, heller ikke å levere fullmakt på årsmøtet. (Styret kommer til å foreslå en vedtektsendring som i større grad gir rom for digital deltakelse.)

Det er mulig å melde seg på enten seminar, årsmøte eller middag, eller alle tre.

Viktige frister: Forslag til vedtektsendringeer må leveres senest fem uker før årsmøtet. Innkalling med forslag til dagsorden skal sendes til medlemmene senest 4 uker før årsmøtet. Endelig sakliste og dagsorden skal være offentliggjort 14 dager før årsmøtet. Frist for å melde kandidater til valg er 14 dager før årsmøtet (og listen skal være tilgjengelig til innsyn for medlemmene minst en uke før)  Frist for å melde inn saker til årsmøtet er senest 28. mars. 

Vel møtt!

Hilsen styret i NFKS

EFS årskongress

Den europeiske sexologiforeningen (EFS) har sin 17. årskongress 23-26. mai 2024 i Bologna. Les mer om kongressen på deres nettside.

WPATH vitenskapelige symposium

The world professional association for transgender health (WPATH) har sitt vitenskapelige symposium i Lisboa 25-30. september 2024. Les mer om kongressen på nettsiden deres.

NACS årskonferanse

Nordisk forening for klinisk sexologis 46. årskonferanse avholdes i Tampere 3-6. oktober 2024. Les mer om konferansen med temaet konfliktløsning på deres nettside. Facebookarrangementet finner du her.

WAS 27. årskongress

World association for sexual health (WAS) arrangerer sin 27. årskongress i Brisbane, Australia 16-19. juni 2025. Mer informasjon kommer på WAS nettside.


Nytt i NFKS


Medlemsside

Medlemmer av NFKS har tilgang til en lukket medlemsside, som inneholder videoopptak fra webinarer og referat fra styremøter og årsmøter. Du finner medlemssiden gjennom en lenke som sendes til medlemmer i nyhetsbrevene på epost.