NORSK FORENING FOR KLINISK SEXOLOGI

NFKS er en forening for fagpersoner som jobber innenfor fagfeltet sexologi.

Kontaktinfo finnes på denne siden.

Følg vår Facebook-side der vi legger ut nyheter og oppdateringer.


Kalender


EFS årskongress

Den europeiske sexologiforeningen (EFS) har sin 17. årskongress 23-26. mai 2024 i Bologna. Les mer om kongressen på deres nettside.

WPATH vitenskapelige symposium

The world professional association for transgender health (WPATH) har sitt vitenskapelige symposium i Lisboa 25-30. september 2024. Les mer om kongressen på nettsiden deres.

NACS årskonferanse

Nordisk forening for klinisk sexologis 46. årskonferanse avholdes i Tampere 3-6. oktober 2024. Les mer om konferansen med temaet konfliktløsning på deres nettside. Facebookarrangementet finner du her.

WAS 27. årskongress

World association for sexual health (WAS) arrangerer sin 27. årskongress i Brisbane, Australia 16-19. juni 2025. Mer informasjon kommer på WAS nettside.


Nytt i NFKS


Medlemsside

Medlemmer av NFKS har tilgang til en lukket medlemsside, som inneholder videoopptak fra webinarer og referat fra styremøter og årsmøter. Du finner medlemssiden gjennom en lenke som sendes til medlemmer i nyhetsbrevene på epost.