Master i sexologi: medlemsundersøkelse

25.09.2019

Medlemsundersøkelse om en norsk master i sexologi

  • Gjennomført at styret i Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS).
  • Resultater sammenfattet av Silje-Håvard Bolstad
  • Spørreundersøkelsen ble gjennomført i perioden 26.08. til 15.09.2019.
  • Lenke til spørreskjema ble sendt på epost til medlemmer av NFKS samt delt på Facebook-siden til NFKS.

Hovedfunn:

  • Av 209 deltagere synes 99% at det bør eksistere en norsk master i sexologi.
  • Nesten 150 ønsker å ta en master i sexologi i Norge.
  • Majoriteten (77%) ønsker seg en kombinasjon av oppmøte og nettbasert undervisning.
  • De tre mest populære temaene er seksuelle traumer, følelsesforvaltning og seksualopplysning/undervisning.
  • Det er stort engasjement innad i foreningen - godt over halvparten av medlemmene har svart på undersøkelsen.