NACS-AUTORISASJON

Her kan du se oversikten over alle sexologer med NACS-autorisasjon i Norge.

Artikkel: Hvordan bli sexolog?

Sexolog er ikke en beskyttet tittel. Det betyr at alle kan kalle seg sexolog, selv om man ikke har utdanning eller kompetanse til å rådgi personer som opplever utfordringer knyttet til seksualitet eller kjønn.

Derfor har NFKS, i samarbeid med den nordiske sexologiforeningen NACS, etablert en autorisasjonsordning. For å få autorisasjon som spesialist i sexologisk rådgivning NACS eller spesialist i klinisk sexologi NACS må man ha:

  • minimum treårig helse- eller sosialfaglig utdanning på høyskole/universitetsnivå
  • minimum 60 poeng videreutdanning i sexologi på høyskole/universitetsnivå
  • erfaring fra klinisk sexologisk arbeid
  • veiledning fra en erfaren kollega