KLINISK SEXOLOGI

Autorisasjonskriterier for spesialist i klinisk sexologi NACS

Autorisasjon som spesialist i klinisk sexologi bygger på autorisasjon som spesialist i sexologisk rådgivning, utdanning som terapeut, og godkjenning for å praktisere klinisk i tråd med landets regler. I tillegg kreves sexologiske kurs, litteraturstudier, skriftlig arbeid, veiledning og klinisk sexologisk praksis.

Innhold

 1. Krav til grunnutdanning
 2. Krav til sexologisk utdanning
 3. Krav til sexologisk praksis
 4. Søknad

1. Krav til grunnutdanning

Det kreves minimum 5-årig klinisk relevant profesjonsutdanning på nivå mastergrad (300 studiepoeng). Profesjonsutdanning betyr i denne sammenheng en akademisk forskningsbasert profesjonsutdannelse med et faglig og metodisk innhold som gir grunnlag for godkjenning/lisens som selvstendig klinisk praktiker etter landets lover. Klinisk relevant betyr at utdanningen har praktisk trening i klient- og pasientarbeid, og har praksisperioder med veiledning i løpet av utdanningsforløpet. Eksempler på utdanninger som tilfredsstiller kravene til grunnutdanning er lege (cand. med.) og psykolog (cand. psychol.).

Det pågår et arbeid i NACS med å avklare krav til tillegg i grunnsutdanning for søkere med 3-årig klinisk relevant profesjonsutdanning (180 studiepoeng) som ønsker å søke autorisasjon som spesialist i klinisk sexologi NACS.

2. Krav til sexologisk utdanning

Kravene fremgår av søknadsskjemaet. Utdanningen i klinisk sexologi har til sammen et omfang tilsvarende 120 studiepoeng, og bygger på sexologisk rådgivning (sexologisk rådgivning 60 studiepoeng + klinisk sexologi 60 studiepoeng = 120 studiepoeng). Utdanningen består av følgende elementer:

 • 232 timer undervisning i aktuelle sexologiske tema
 • 120 timer veiledning i gruppe eller 80 timer veiledning individuelt, i løpet av de 10 siste år
 • 48 timer SSA-seminar (Sexual Self Acknowledgement), eksempelvis fem dager intensivt
 • 4000 sider litteraturstudier (tilsvarer 800 timer)
 • Vitenskapelig sexologisk arbeid tilsvarende 400 timer eller ½ semester. Gjerne publisert i fagtidsskrift eller fagfellevurdert bok.

Krav til sexologisk utdanning kan oppfylles ved å ta et forhåndsgodkjent utdanningsprogram i klinisk sexologi. Alternativt er det mulig for søkeren å sette sammen sitt eget kvalifiseringsprogram. Det pågår et arbeid i NACS med å avklare krav til faglig nivå for kurs og undervisning. 


3. Krav til sexologisk praksis

 • Minimum et års klinisk arbeid med veiledning.
 • Minimum 400 timer relevant klinisk sexologisk arbeid i løpet av de fem siste år.
 • Relevant klinisk sexologisk arbeid samtidig med utdanningen.

4. Søknad

Autorisasjon som spesialist i klinisk sexologi bygger på autorisasjon som spesialist i sexologisk rådgivning. Det er mulig å søke autorisasjon i klinisk sexologi direkte, forutsatt at alle krav fra nivået sexologisk rådgivning er oppfylt (eksempelvis 75 + 120 = 195 timer veiledning i gruppe; 25 + 48 = 73 timer SSA). 

Dokumentasjon av vitenskapelig sexologisk arbeid:

 • Ved muntlige presentasjoner på konferanser el.l. må abstract vedlegges
 • Ved skriftlig publikasjon bør abstract eller kopi av publikasjon vedlegges
 • Ved bokbidrag må bekreftelse foreligge fra redaktør og/eller forlag
 • Referanse/ISBN-nummer, eventuelt link til nettsted bør vedlegges

Søknadsgebyr kr. 3500,- skal betales til kontonr. 0530 39 62826 og kvittering vedlegges søknaden. Søkeren må dokumentere betalende medlemskap i NFKS de siste to år, eksempelvis kvittering for betalt kontingent.

Søknader levert innen 15. april blir ferdigbehandlet på høstens NACS-konferanse. Søknader levert innen 15. oktober blir ferdigbehandlet innen april/mai. 

Søknadsskjema med vedlegg sendes som én samlet PDF-fil til autorisasjon@nfks.no

Denne siden ble sist oppdatert 16.04.2020