VITENSKAPELIG SEXOLOGI

Autorisasjonskriterier for spesialist i vitenskapelig sexologi NACS

Det finnes ikke noe eget nordisk utdanningsprogram i vitenskapelig sexologi. For dette området er det heller ikke aktuelt å fastsette et utdannings- eller kvalifiseringsforløp basert på omregning av utdanning og/eller realkompetanse til studiepoeng.

For å bli tildelt tittelen Autorisert i seksualvitenskap (NACS) kreves:

 • 5 års høyere utdanning, nivå mastergrad
 • 8 publikasjoner i internasjonale, vitenskapelige tidsskrift (fagfellevurdert)
 • 10 års arbeidserfaring innenfor utdanning og/eller vitenskapskapelig arbeid
 • 4 års medlemskap i en av NACS sine medlemsorganisasjoner
 • Deltatt på minst ett årlig møte i regi av NACS

Det stilles ikke bestemte krav til utdanningstype eller akademisk fagområde, bare at utdanningen minst er på mastergradsnivå. Videre er det en forutsetning at forskning og vitenskapelig aktivitet skjer innenfor områder som har en klar relasjon til det sexologiske fagfeltet.

Meriterende aktivitet:

 • Arbeid med å utvikle sexologiske utdanningsprogrammer
 • Planlegging og implementering av sexologiske forskningsprosjekter
 • Bidrag til/skriving av fagbøker i sexologi
 • Vitenskapelige artikler som blir sitert internasjonalt
 • Erfaring med veiledning og fagfellevurdering
 • Invitasjon som gjesteforeleser ved universitet/høyskole/annen utdanningsinstitusjon
 • Medlemskap i internasjonale organisasjoner innenfor det sexologiske fagfeltet
 • Arbeidserfaring fra internasjonale organisasjoner
 • Undervisning i sexologi ved universiteter og institusjoner som utdanner sexologer
 • Utvikling av curriculum/utdanningsprogrammer
 • Presentasjon av workshops, seminarer og e-læring på nasjonale og internasjonale konferanser
 • Utvikling av materiell til bruk i seksualundervisning, informasjon og veiledning
 • Redaktør-erfaring

Autorisasjonssøknaden består av søknadsskjema og vedlegg med dokumentasjon av meriterende aktivitet, jfr også info vedr søknad om autorisasjon i seksualundervisning og opplysning.

Søknad

NACS Søknadsgebyr kr. 3500.- skal betales til kontonr. 0530 39 62826 og kvittering vedlegges søknaden.

Søkeren må dokumentere betalende medlemskap i NFKS de siste to år, eksempelvis kvittering for betalt kontingent.Søknader levert innen 15. april blir ferdigbehandlet på høstens NACS-konferanse. Søknader levert innen 15. oktober blir ferdigbehandlet innen april/mai.

Søknadsskjema med vedlegg sendes som én samlet PDF-fil til autorisasjon@nfks.no

Denne siden ble sist oppdatert 16.04.2020