LOKALLAG

Her kan du søke om økonomisk støtte til lokallag.

Lokallag er samlepunkter for medlemmer av NFKS som interesserer seg for sexologi som fagfelt, der man møtes for å diskutere fag, knytte kontakter, og møte likesinnede. Under vil du finne en oversikt over aktuelle lokallag i NFKS slik det er i dag. Dersom du ønsker å bli med på et møte, ta kontakt med kontaktpersonen som nevnt her. Det finnes også egne Facebook-sider for flere av de ulike lokallagene.

Mangler du et lokallag der du bor? Ønsker du å bli en kontaktperson innad NFKS eller å etablere et lokallag? Ta kontakt med post@nfks.no 


Agder

Leder: Audun Omdal - audunomdal@gmail.com

Gå til lagets Facebook-gruppe

Hedmark

Leder: Wenche Fjeld - wenche.fjeld@inn.no

Oslo og Viken

Leder: Ingun Wik - ingun.wik@bga.oslo.kommune.no

Gå til lagets Facebook-gruppe

Rogaland

Leder: Tom S. Nybø - tomsnybo@gmail.com

Gå til lagets Facebook-gruppe

Troms og Finnmark

Leder: Eva Åsa Margareta Karlsen - asa.karlsen@harstad.kommune.no

Gå til lagets Facebook-gruppe

Midt-Norge

Leder: May Britt Aasgård- aasgardmaybritt@gmail.com

Vestfold og Telemark

Leder: Stine Gunn Konglevoll - stine.konglevoll@vtfk.no


Vestland

Leder: Helene Myklebustad - meneleh@icloud.com

Gå til lagets Facebook-gruppe

Økonomisk støtte til lokallag

Lokallag i NFKS har muligheten til å søke styret om økonomisk støtte til aktivitet i lokallagene. Maksimalt beløp for årlig økonomisk støtte til lokallag vedtas av årsmøtet, og kan variere fra år til år. Støtten er ment for å gjøre det enklere å møtes og etablere nettverk. Dette kan for eksempel være leie av lokale, honorar for foredrag eller kinobilletter. Blir søknad innvilget, ber styret om at lokallaget sender tekst og bilde som kan publiseres på NFKS sin Facebook-side. 

Søknad med informasjon om hvilken type aktivitet inkludert enkelt budsjett sendes post@nfks.no