STYRET

Det nåværende styret ble valgt på årsmøtet 31. mars 2022:

Solveig Hokstad, styreleder, solhokstad@gmail.com

Silje-Håvard Bolstad, nestleder, nettsideansvarlig, siljehavard@gmail.com

Tom Sigurd Nybø, sekretær, tomsnybo@gmail.com   

Ellinor Larsdotter Svisdal, kasserer, ellinor@oppdal.com  

Anders Røyneberg, styremedlem, andersroyneberg@me.com

Aud Jektvik. styremedlem, Instagram- og Facebook-ansvarlig, audjektvik@gmail.com

Lene Guttulsrud, styremedlem, lenegutt@hotmail.com

Berit Bulien Jørgensen, styremedlem, beritbulien@gmail.com


(Bildet er av forrige styre)