HISTORIKK

Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS) ble startet i 1982 som en forening som har som formål å skape et faglig forum for fremme av klinisk sexologisk arbeid, sexologisk forskning, og undervisning.

NFKS har et nært samarbeid med de andre nordiske landene gjennom Nordic Association for Clinical Sexology (NACS), som arrangerer årlige konferanser som det er viktig at medlemmene deltar på. Disse konferansene går på omgang mellom de nordiske landene, og er en fin måte å bli kjent med andre fagpersoner.

Klinisk sexologisk arbeid foregår gjennom rådgivning og terapi, og NACS har som et samarbeid mellom alle de nordiske landene utarbeidet en autorisasjonsordning for sexologiske rådgivere og kliniske sexologer (terapeuter). Denne autorisasjonsordningen skal sikre at sexologer har et solid faglig grunnlag for sin virksomhet, og det anbefales at alle tilegner seg den kompetansen som er nødvendig og søker om autorisasjon. Medlemskapet i NFKS representerer i seg selv ingen kompetanse, og skal ikke brukes i markedsføringsøyemed!

Ett av foreningens viktigste arbeidsområder er å arbeide for at myndighetene ser befolkningens behov for kompetent rådgivning og terapi i forhold til problemer knyttet til seksualitet, og oppretter stillinger innen det offentlige behandlingssystemet. Dette arbeidet kan alle være med på!

NFKS er gledelig nok en voksende forening og består p.t. av ca. 300 medlemmer fra ulike profesjoner fra hele landet. Styret oppfordrer medlemmene til å delta der hvor det finnes lokallag for å ha et faglig fellesskap i sitt nærområde. Dette er også en viktig del av synliggjøring og styrking av sexologien i Norge.