UTVALG I NFKS

ETISK UTVALG

 • Bernt Barstad, Bernt.Barstad@stolav.no
 • Vigdis Moen, vigdis.moen@ntnu.no
 • Etisk utvalg behandler saker av faglig, etisk karakter. Slike saker kan gjelde enkeltmedlemmers opptreden i eller utenfor praksis, organisasjonsspørsmål eller råd til medlemmer som ber om det. Initiativet til å fremme en sak for etisk utvalg kan tas av medlemmene, av styret eller av utvalget selv. Dersom medlemmene ønsker det, kan de be om å få rådføre seg anonymt med etisk utvalg; i slike tilfeller skal det ikke føres protokoll og heller ikke gjøre vedtak som siden kan oversendes styret for formell behandling.


  Pedagogisk utvalg har sin egen podcast: PedsexPod

  Her finner du litteraturtips fra Pedagogisk utvalg.

  Mandat til pedagogisk utvalg - NFKS:

  Å skape et forum for medlemmer som ønsker å styrke feltet pedagogisk sexologi.
  Å legge frem relevante forskningsresultater og publikasjoner for NFKS.
  Å presentere relevante nyheter fra politisk hold.
  Å være kritiske markører i forhold til nye reformer og prosjekter i skole og utdanning.
  Å synliggjøre medlemmer av NFKS sitt profesjonelle arbeide innen dette feltet.
  Å bidra med råd for dem som ønsker undervisningsmateriell og faglitteratur.
  Å styrke kontakten med andre pedagogiske fagmiljøer utenfor foreningen.
  Å invitere eksterne forskere, forelesere innen feltet til for eksempel NFKS årsmøter.


AUTORISASJONSUTVALGET

Epost-adresse: autorisasjon@nfks.no

 • Siv Gamnes
 • Dagfinn Sørensen
 • Randi Gjessing
 • (Olav Bendiksby)

Autorisasjonsutvalget består av tre medlemmer som i samarbeid med tilsvarende utvalg i medlemsorganisasjonene i Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) har ansvar for å beskrive fagkrav og standarder vedrørende autorisasjon av spesialister.


VALGKOMITÈ

Valgkomiteen velges av årsmøtet. Valgkomiteen skal informere styret om sine kandidater 5 uker før årsmøtet. Styret fastsetter retningslinjer for valgkomiteens arbeid.