UTVALG I NFKS

ETISK UTVALG

Etisk utvalg behandler saker av faglig, etisk karakter. Slike saker kan gjelde enkeltmedlemmers opptreden i eller utenfor praksis, organisasjonsspørsmål eller råd til medlemmer som ber om det. Initiativet til å fremme en sak for etisk utvalg kan tas av medlemmene, av styret eller av utvalget selv. Dersom medlemmene ønsker det, kan de be om å få rådføre seg anonymt med etisk utvalg; i slike tilfeller skal det ikke føres protokoll og heller ikke gjøre vedtak som siden kan oversendes styret for formell behandling. 


PEDAGOGISK UTVALG


AUTORISASJONSUTVALGET

Autorisasjonsutvalget består av tre medlemmer som i samarbeid med tilsvarende utvalg i medlemsorganisasjonene i Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) har ansvar for å beskrive fagkrav og standarder vedrørende autorisasjon av spesialister.


VALGKOMITÈ

  • Trude Aarnes
  • John Nicolaisen
  • Kristin Evjen

Valgkomiteen velges av årsmøtet. Valgkomiteen skal informere styret om sine kandidater 5 uker før årsmøtet. Styret fastsetter retningslinjer for valgkomiteens arbeid.