BLI MEDLEM

Her er noen av medlemsfordelene:

 • Årsmøteseminar med spennende foredragsholdere
 • Faglig fellesskap
 • Tilgang til sexologiske webinar
 • Tilgang til lukket medlemsside med nyttig informasjon
 • Mulighet til å påvirke politiske og samfunnsaktuelle sexologiske tema
 • Medlemskap i sexologiske lokallag og nettverksgrupper
 • Unik profil på Finn en sexolog
 • Mulighet for å søke reisestipend

Søknad om medlemskap i NFKS

Medlemskap koster kr 750 per år. Ved innmelding betaler du kontingent som gjelder for det inneværende kalenderåret.

NFKS er en fagorganisasjon. Som nye medlemmer kan opptas personer med profesjonsutdanning på universitets- og høyskolenivå som arbeider med klinisk sexologi, sexologisk rådgivning, sexologisk undervisning, sexologisk veiledning og/eller forskning innen sexologi, og som har eller er i gang med en utdanning innen sexologi på universitets- og høyskolenivå.

I søknaden må du opplyse om din faglige bakgrunn. Vennligst oppgi følgende om din faglige bakgrunn:

 1. Grunnutdanning ved høyskole/universitet
 2. Videreutdanning og annen høyere utdanning
 3. Sexologisk utdanning. Oppgi studiested og omfang. Oppgi påbegynt utdanning om du er student.

Personvernerklæring for Norsk forening for klinisk sexologi


1. Hvilke data vi samler inn og hvorfor

Vi vil gjerne sende informasjon til medlemmer, sørge for innbetaling av medlemskontingent, avholde årsmøte, arrangere medlemsmøter og webinarer samt organisere lokallag og lokallagsmøter, og derfor samler vi inn fornavn, etternavn, veg-/gateadresse, postnummer, poststed, fødselsdato, e-post og mobiltelefonnummer. Dette kan du når som helst velge å ikke dele, men det vil ha innvirkning på tjenestene vi kan tilby deg. Vi er derimot avhengig av opplysninger og faglig bakgrunn som grunnutdanning ved høyskole/universitet, videreutdanning og annen høyere utdanning og sexologisk utdanning for å kunne utføre tjenestene våre. Opplysninger om faglig bakgrunn brukes til å vurdere søknader om medlemskap, jfr. foreningens vedtekter §2.

Dette utgjør et såkalt rettslig behandlingsgrunnlag. Du kan lese mer om det i GDPR kapittel 1 artikkel 1-4. Hvis du likevel ikke ønsker å dele denne informasjonen elektronisk kan du ta kontakt med oss direkte på telefon +47 958 00 010 så finner vi en annen løsning der vi ikke lagrer noen av dataene dine.

2. Hvem skal behandle dataene

Vi er en forening som ikke trenger alt for mye informasjon fra kundene våre, men noe er vi fortsatt nødt til å vite. Noe behandling av personopplysninger skjer hos en tredjepart der vi har en databehandleravtale som sikrer at de og deres partnere forholder seg til samtykket du har gitt til oss og opererer under samme lover som Norge. Pkt 6 i databehandleravtalen med leverandøren sier:

 • Dersom underleverandøren ikke oppfyller sine forpliktelser med hensyn til vern av personopplysninger, skal Databehandler (tredjepart) overfor Behandlingsansvarlig (NFKS) ha fullt ansvar for at underleverandøren oppfyller sine forpliktelser.

Vil du vite mer kan du lese GDPR kapittel 4 artikkel 28-29.

3. Hvor lenge skal dataene behandles

Dataene du deler rundt utdanningsgrad vil kun bli brukt ved registrering. Det vil si at når vi har utført vår tjeneste sletter vi umiddelbart disse opplysningene om deg. Skulle det bli behov for dem igjen en annen gang vil vi be deg om å oppgi dem på nytt. De andre dataene vi samler inn fra deg brukes som beskrevet i punkt 1 i denne personvernerklæringen. For å slippe å be deg om å oppgi opplysninger igjen og igjen lagrer vi opplysningene dine hos oss. Så lenge vi har et berettiget behandlingsgrunnlag vil de forbli lagret. Les mer om hva det betyr i GDPR kapittel 1 artikkel 1-4. Du kan når som helst kontakte oss og be om at vi sletter alle opplysninger om deg, da er vi lovpålagt å slette dem snarest. Vær oppmerksom på at dette kan påvirke noen av tjenestene vi ønsker å tilby deg.

4.Hvordan lagres dataene

Dataene vi samler inn om deg lagres i kryptert skylagring hos tredjepart, også kalt databehandler. De er bak tofaktor innlogging og utilgjengelig for uvedkommende, men lett tilgjengelig for oss og deg om det skulle være behov for å rette eller slette opplysningene. Les mer om databehandler her. Skulle det skje et brudd på sikkerheten hos tredjepart vil dataene dine fortsatt være beskyttet. I databehandleravtalen heter det:

 • Databehandler (tredjepart) skal straks underrette Behandlingsansvarlig (NFKS) hvis det har skjedd eller skjer et brudd på personopplysningssikkerheten. Hvis bruddet medfører risiko for medlemmenes rettigheter og friheter, skal varselet til Behandlingsansvarlig inneholde den informasjonen som kreves for at Behandlingsansvarlig skal kunne gi en utførlig beskrivelse av bruddet til tilsynsmyndigheten. Hvis bruddet medfører at Behandlingsansvarlig må varsle medlemmene, skal Databehandler gi den informasjonen som kreves for at Behandlingsansvarlig kan ivareta plikten til å gi slik underretning.

5. Rett til innsyn, klage og retting

Du har til enhver tid rett til å få tilgang til informasjon om hvilke personopplysninger som er lagret om deg. Hvis opplysningene behandles av en tredjepart eller i et annet land, har du også rett til å vite hvilke tiltak som blir gjort for å sikre personopplysningene dine. Du har rett til å få tilgang til informasjon om hva som samles om deg, og også til å ha informasjon som er uriktig rettet umiddelbart. Du kan også når som helst klage til Datatilsynet om du føler at personopplysningene dine har blitt behandlet feil.

6. Rett til å slettes (retten til å bli glemt)

Hvis du ber om å bli glemt er foreningen forpliktet til å slette alle data om deg, vi er også forpliktet til å informere alle databehandlere (tredjepart) om at de må gjøre det samme. Alle personopplysninger bedriften har lagret om deg må også slettes med en gang hvis: dataene ikke lenger blir brukt, hvis personopplysningene er ulovlig innhentet eller behandlet, hvis det er lokale lover som tvinger kontrolleren til å slette dataene, eller hvis du er under 18 år. Til slutt er det viktig å merke seg at allmenne interesser og juridiske forhold trumfer den enkeltes rett til sletting. Les mer om dette i GDPR kapittel 17 artikkel 3.

7. Kontakt oss

Hvis du skulle ha spørsmål eller ønsker innsyn kan du kontakte oss på post@nfks.no eller +47 958 00 010 så skal vi svare deg senest innen to virkedager.