BLI MEDLEM

Søknad om medlemskap i NFKS

Medlemskap koster kr 750 per år. Ved innmelding betaler du kontingent som gjelder for det inneværende kalenderåret.

NFKS er en fagorganisasjon. Som medlemmer kan opptas personer med profesjonsutdanning på universitets- og høyskolenivå som arbeider med klinisk sexologi, sexologisk rådgivning, undervisning, veiledning og forskning, eller som er i gang med en utdanning som kan føre til NACS autorisasjon.

I søknaden må du opplyse om din faglige bakgrunn. Vennligst oppgi følgende om din faglige bakgrunn:

  1. Grunnutdanning ved høyskole/universitet
  2. Videreutdanning og annen høyere utdanning
  3. Sexologisk utdanning (omfang og studiested). Oppgi påbegynt utdanning om du er student