BLI MEDLEM

Søknad om medlemskap i NFKS

Medlemskap koster kr 750 per år, og betales gjennom Vipps eller faktura på e-post. Ved innmelding betaler du kontingent som gjelder for det inneværende kalenderåret.

NFKS er en fagorganisasjon. Som medlemmer kan opptas personer med profesjonsutdanning på universitets- og høyskolenivå som arbeider med klinisk sexologi, sexologisk rådgivning, undervisning, veiledning og forskning, eller som er i gang med en utdanning som kan føre til NACS autorisasjon.