Godkjente veiledere i sexologi

Se utfyllende presentasjoner lengre ned.


Godkjent for veiledning på nivå spesialist i klinisk sexologi:

 • Trym Aarstad
 • Anders Lindskog
 • Anita Skrautvol
 • Knut Hermstad
 • Håkon Aars
 • Esben Esther Pirelli Benestad
 • Elsa Almås
 • Stéphane Vildalen
 • Atle Austad
 • Dagfinn Sørensen
 • Thore Langfeldt
 • John Nicolaisen
 • Sidsel Schaller

Godkjent for veiledning på nivå spesialist i sexologisk rådgivning:

 • Mette Appelon Jensen
 • Siv Gamnes
 • Ingrid Handberg Opland
 • Finn Christensen
 • Beate Alstad
 • Ragnhild Johanne Tveit Sekse

Anders Lindskog

Se kontaktinformasjon på Finn en sexolog

Sted/by: Fredrikstad

Lokale for veiledning: Villa Frisk, Bruket næringspark, Bruket, 1621 Gressvik

Yrke: Psykologspesialist og Spesialist i klinisk sexologi NACS

Erfaring som veileder

Jeg har arbeidet som veileder i mer enn ti års tid. Jeg har både gruppe- og individualveiledning.

Jeg har erfaring fra veiledning av personell fra mange forskjellige bakgrunn, psykologer, leger, sykepleier, barnevern osv.

Jeg kan tilby

Målet med veiledningen er at vi sammen skal finne konkrete og systematiske metoder som passer både individet og arbeidsstedet. Jeg har et eklektisk utgangspunkt og bruker metoder fra flere psykologiske- og sexologiske rettinger. Veiledningen skal hjelpe deg å bli trygg når du arbeider med seksualitet både med klienter og på arbeidsstedet. Mine sterkeste kompetanseområder er overgrepproblematikk og angstproblematikk.

Tilbyr

[ X ] Individuell veiledning

[ X ] Gruppeveiledning

Pris

Individuell

Firma 1085 NOK / 45 min

Privat 700 NOK / 45 min

Gruppe

Firma 600 NOK / 45 min

Privat 400 NOK / 45 min


Anita Skrautvol

Tilbyr for tiden ikke veiledning.


Sted/by: Oslo

Lokale for veiledning: Institutt for klinisk sexologi og terapi, Rosenborggt. 3, 0356 Oslo

Yrke: Lege. Spesialist i psykiatri, spesialist i klinisk sexologi NACS

Erfaring som veileder

Jeg har holdt veiledning i nesten 20 år, der jeg bl.a. var veileder for en gruppe studenter fra det første kullet uteksaminert fra UiA. Har hatt veiledning med grupper av studenter fra nesten alle årskull fra sexologiutdanningen ved UiA. I tillegg også hatt både studenter og ferdig utdannete sexologer i individuell veiledning. 

Jeg kan tilby

Mitt hovedfokus er vel først med bakgrunn i min kliniske kompetanse både som lege, psykiater og sexolog. Jeg har arbeidet som terapeut ved IKST nesten siden oppstart. Først deltid og siden 2009 som heltidsterapeut med både individuell- og parterapi. Med kanskje sterkeste kompetanse vedr. menns seksualitet, som har resultert i publisering av min bok «Menns Seksualitet» som er pensum på studiet i UiA.

Tilbyr

[    ] Individuell veiledning

[ X ] Gruppeveiledning

Pris

Kr.1000,- pr. time


Atle Austad

Se kontaktinformasjon på Finn en sexolog

Sted/by: Oslo

Lokale for veiledning: Rosenborggata 3, 0356 Oslo

Yrke: Psykologspesialist (NPF), Spesialist i Klinisk Sexologi (NACS)


Erfaring som veileder

Jeg hargjennom 26 år hatt undervisning og veiledning med alt fra helsepersonell, en rekke familievernkontorer, habiliteringstjenesten flere steder i landet, barne og ungdomspsykiatrien, barnevern og barnevernsinstitusjoner, barnehager, kriminalomsorg, politi,

fengsler, osv...

Jeg utviklet sammen med Sortland kommune ideen og innholdet i «Æ e mæ» i Sortland, som er det opplegget for seksualundervisning i barnehager og skoler som skal brukes i hele landet etterhvert. Formålet var å forebygge seksuelle overgrep mot barn.

Jeg har i mange år hatt undervisning på spesialiteten for gynekologer.

Jeg har hatt undervisning i sexologi for Norsk Psykologforening spesialistutdanning i flere år.

Jeg er godkjent veileder, læreterapeut og lærer ved Norsk karakteranalytisk Institutt i Oslo.

Jeg har ved flere anledninger hatt undervisning på sexologistudiet i Agder.

Jeg har vel mer eller mindre i alle år siden oppstart av sexologistudiet i Agder hatt veiledning med studenter ved sexologiutdanningen i Agder, senest forrige kull hadde jeg 2 veiledningsgrupper (Oslo og innlandet).

Jeg har også vært sensor ved flere anledninger på sexologistudiet i Agder, og klagesensor ved noen anledninger.

Veiledningen har foregått ved oppmøte på mitt kontor i Oslo, mens under Coronakrisen har veiledning foregått over nett.

Nytt ifht veiledningen av de siste grupper, har jeg laget et eget opplegg. Vi skal samles på Gamle Grinder skole i Grue kommune i 3 dager, (med 2 overnattinger på skolen) der vi skal ha inngående SAR-kurs og kasusveiledninger alle dager, og med sosialt samvær om kveldene. Skolen er min eiendom og på hele 960 kvm, så det er rikelig med plass og god tilrettelegging for seminarer og veiledning. Dette er et nytt opplegg for min del, og noe alle 10 studentene i mine 2 veiledningsgrupper ser frem til.

Om dette blir like vellykket som jeg tror og håper, vil jeg arrangere slike veiledningshelger også med kommende veiledningsgrupper.


Jeg kan tilby

De fleste sexologiske problemer, ifht personer i alle aldre.

De problemstillinger jeg har mest erfaring med er :

Parterapi og individualterapi

Lystproblemer i parforhold

Forskjellige behov for sex i parforhold

Seksualitet i svangerskap/småbarnsperioden

Seksualitet og hvordan bevare den gode seksualitet når seksualiteten kun handler om å bli gravide/ assistert befruktning

Smerteproblemer ved sex hos kvinner

Orgasmeproblemer hos menn og kvinner

Potenssvikt, tidlig utløsning og forsinket orgasme hos menn

Pornoavhengighet

Tematikk omkring utroskap og svik

Seksuelle uttrykksformer/tenningsmønstre som omtales som "kink"

Menn og seksualitet generelt

Sekuelle traumer/ problemer etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn eller voksen (voldtekt/seksuelle grenseoverskridelser)

Seksuelle avvik og problematiske tenningsmønstre

Utviklingshemming og seksualitet

Ungdom og seksualitet

Terapi med personer som har begått seksuelle overgrep, som voldtekt mot voksne, incest, overgrep mot ungdom, overgrep mot barn/pedofili, blotting, kikking, overgrep mot dyr....) herunder også overgrepsmateriale mot barn på nett. Jeg har også jobbet mye i alle år med ungdom med bekymringsfull seksualitet (begått overgrep eller seksuelle grenseoverskridelser)

Arbeid med par i kriser

Sjalusi tematikk/ kontroll tematikk i parforhold

I tillegg til tematisk og metodiske tilnærminger til rådgivning/terapi, innebærer veiledningen;

Veiledning med fokus på terapeutens egen seksualitet og bevissthet omkring egen seksualitet

Veiledning med fokus på bruk av språk i seksualterapi

Veiledning med fokus på terapeutiske relasjon i sexologisk arbeid

Veiledning med fokus på etiske problemstillinger i sexologisk arbeid

Veiledning med fokus på hvordan sexologi kan integreres i psykoterapi


Tilbyr

[ X ] Individuell veiledning

[ X ] Gruppeveiledning

Pris

Pris: kr 1000,- per time (gjelder individual- og gruppe- veiledning)


Dagfinn Sørensen

Se kontaktinformasjon på Finn en sexolog

Tar imot nye veilander


John Nikolaisen

Se kontaktinformasjon på Finn en sexolog

Sted/by: Oslo

Lokale for veiledning: Nordahl Brunsgate 22

Yrke: Psykolog, Spesialist i klinisk sexologi (NACS), Spesialist klinisk psykologi (NPF) og karakteranalytiker (NKI)

Erfaring som veileder: Sexologistudenter, Sex og Samfunn, Støttesenteret mot Incest Oslo, diverse studentoppgaver, psykologer under spesialisering med mer.

Jeg kan tilby

Erfaring med ulike seksuelle problemstillinger. Utviklingspsykologisk / sexologisk forståelse av seksualitet. Utforsking av det non-verbale samspillet i behandlingen og hvilken betydning det har for å oppnå kontakt med pasienten og forstå pasientens forhold til kropp / relasjon og seksualitet.

Tilbyr

[ X ] Individuell veiledning

[ X ] Gruppeveiledning

Pris

1500,- per time for gruppe

1000,- for 45 min individuell veiledning.

Veileder primært på ettermiddag og i helger.


Sidsel Louise Schaller

Se kontaktinformasjon på Finn en sexolog

Sted/by: Nesodden / Svestad

Lokale for veiledning: Nesodden / Asker (tidvis) + Zoom (fortsetter at vi møtes fysisk med jevne mellomrom og at det er godkjent av NFKS/NACS)

Yrke: Psykologspesialist (NPF), Spesialist i klinisk sexologi (NACS), Lærer, veileder og læreanalytiker ved Norsk Karakteranalytisk Institutt og Stipendiat og Universitetslektor ved UiO, Psykologisk Institutt (PSI). Privatklinikk i forskningspermisjon.

Erfaring som veileder

Jeg har i mer enn 25 år veiledet et bredt spekter av faggrupper, studenter og kandidater på forskjellige nivåer innen de fleste områder innen sexologi, overgreps-problematikk, psykisk og seksuell helse, både på akademisk nivå og klinisk på spesialistnivå, både i grupper og individuelt.

Jeg er også utdannet veileder ved Norsk karakteranalytisk institutt (Spesialistutdanning for psykologer og psykiatere) og underviser på spesialistnivå om seksuell helse og etikk i klinisk praksis. Jeg underviser kursene i seksuell helse og sexology og seksualitet hos par på bachelor-, master- og profesjonsnivå ved PSI/UiO, seksuell utvikling og seksualpositiv kommunikasjon for helsesykepleiere og jordmødre ved Oslo MET, pluss noen andre undervisningsoppdrag ved UiA, UiT, HiØf.

Jeg veileder også psykologer i spesialisering, samt at jeg er rådgiver for forskningsprosjekter på PSI/UiO og OUS.

Jeg kan tilby

Jeg tilbyr en bredspekteret, støttende og utforskende veiledning på både intervensjonsnivå og på overbyggende faglig forståelse, på de utfordringer vi som rådgivere/klinikere møter og hvordan vi kan håndtere følelsene og reaksjonene som utspiller seg i møte med pasienter/klienter. Veiledning vil også ta opp arbeid med egne holdninger og ståsteder som utgangspunkt for ens vurderinger i møte med pasienten.

Min oppfatning er at man må lære mer enn det man trenger for å utføre sitt arbeid, for å kunne gjenkjenne sin egen begrensning. I veiledning kreves det aktiv deltagelse av kandidatene der vi sammen forsøker å gjøre bruk av hverandres samlede kunnskap og kompetanse for å utvikle oss videre i en faglig og etisk forsvarlig praksis.

Mine faglige styrker er svært bred klinisk erfaring samtidig med en bredde i faglig tilnærming til tematikker, en forsknings- og praksisbasert forståelse av teorier, problemstillinger og behandlingsintervensjoner, kontekstualisert i sosiologisk og idéhistorisk forståelse av de menneskelige, faglige, etiske, sosiale og filosofiske rammene og mulighetene vi alle står innenfor.

Tilbyr

[ X ] Individuell veiledning

[ X ] Gruppeveiledning

Pris

1500,- pr. 45 min individuell veiledning

750,- pr. 45 min pr. pers i gruppe (2-6 pers). Veiledning holdes i dobbeltimer, evt lengre.

Avbestillinger må skje en uke før avtalen. Prisøkning varsles i september og trer i kraft fra nyttår.


Ingrid Handberg Opland

Se kontaktinformasjon på Finn en sexolog

Sted/by: Trondheim

Lokale for veiledning: Mitt kontor i Ilevolden 48

Yrke: Jeg er fulltids ansatt som familieterapeut/mekler/sexolog ved Familievernkontoret i Trondheim. I tillegg har jeg egen privat praksis Opland Rådgivning, oplandradgivning.no Familieterapeut og Mekler, Klinisk Barnevernspedagog, Spesialist i Sexologisk Rådgivning, Veileder ved Familieterapiutdanningen VID, Veileder i Sexologi (NACS).


Erfaring som veileder

Mange års veiledning med Familieterapistudenter ved VID, veiledning med studenter ved NTNU, Praksisstudenter ved Familievernkontoret i Trondheim.

Veiledning av studenter ved sexologistudiet ved Universitetet i Agder.

Har veiledet mange studenter fra ulike profesjonsgrupper: psykologer, leger, prester, sosionomer, barnevernspedagoger, sykepleiere, fysioterapeuter og andre helsepersonell.


Jeg kan tilby

Jeg tilbyr veiledning i grupper og individuelt med fokus på veilandens egen utvikling og faglige praksis.

Ut fra min utdanning og erfaring vektlegger jeg klinisk praksis i veiledningen. Veiledning vil ofte inneholde møter med utvalgte klienter fra min praksis.


Tilbyr

[ X ] Individuell veiledning

[ X ] Gruppeveiledning

Pris

For grupper er taksten kr. 1.300 pr. veiledningstime. Pris for individuell veiledning er etter avtale


Finn Christensen

Se kontaktinformasjon på Finn en sexolog

Sted/by: Stavanger

Lokale for veiledning: Avtales nærmere

Yrke:Familie- og parterapeut og spesialist i sexologisk rådgiver ved familievernkontoret Sør-Rogaland av Stavanger

Erfaring som veileder

Sexologisk veileder fra 2016.

Veiled 4 gruppe-forløp og to individuelle forløp.

De som er veiled har bakgrunn som sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleier, førskolelærer, sykepleier, jordmødre og fengselsbetjent.

(Er også veileder i familieterapi)

PS: Jeg er godkjent veileder for dem som søker om godkjennelse som spesialister i sexologisk rådgiver, men ikke for dem som søker godkjenning for klinisk sexologi)


Jeg kan tilby

Jeg tilbyr veiledning innenfor alle sexologisk emner, både i forhold til seksualitet i parrelasjoner og individuelle seksuelle utfordringer, kjønnsinkongruens og overgrepsproblematikk.

Med erfaring igjennom 25 år som terapeut og især i parterapi vil veiledningen også inneholder elementer av den terapeutisk funksjon i sexologisk rådgivning.

I og med at jeg også underviser i spesielt parterapi og seksualitet vil dette også kunne være et bidrag.

Jeg er opptatt av at veiledningen skal være trygg, samtidig som man til dels selv bidrag med kasus og temabehov.


Tilbyr

[ X ] Individuell veiledning

[ X ] Gruppeveiledning

Pris

1400 kr pr time for hele grupper, 800 kr pr time for individuell veiledning.


Beate Alstad

Se kontaktinformasjon på Finn en sexolog

Sted/by: Skien, Vestfold og Telemark fylke

Lokale for veiledning: Leier lokaler ved Sykehuset Telemark HF, Skien

Yrke: Jeg jobber 100 % ved DPS Notodden Sykehuset Telemark, som spesialist i sexologisk rådgivning/Spesialrådgiver. Jeg er utdannet Spesialist i sexologisk rådgivning (NACS)/Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie/ familieterapeut/sykepleierfaglig veileder/ Veileder i sexologisk rådgivning

Erfaring som veileder

Jeg ble utdannet sykepleierfaglig veileder i 1994 og har siden den tid jevnlig hatt veileder oppdrag.
Jeg veileder kollegaer i de fleste profesjoner, HAVO Telemark, studenter i sexologisk rådgivning og spesialister i sexologisk rådgivning.


Jeg kan tilby

Mitt hovedfokus er at studenten skal få nok verktøy til å føle seg trygg og komfortabel i rollen som sexologisk rådgiver ved å utvikle ferdigheter i rådgivning og behandling i det sexologiske fagfeltet.

Det er forberedelse til autorisasjon, kvalitetssikring og oppfølging av veilander.

Dette utføres blant annet ved å ta inn klienter i veiledningen og hvor det er søkelys på hvordan møte disse, ta opp seksuell historie/anamnese, observere hvordan u.t jobber terapeutisk med klienten eller par, for på et senere tidspunkt å inneha terapeut rollen med u.t og eventuelt en annen student som reflekterende team.


Tilbyr

[ X ] Individuell veiledning

[ X ] Gruppeveiledning

Pris

900 kr timen for Individuell veiledning

1400 kr timen for Gruppeveiledning