Erklæring om seksuell nytelse

15.10.2019

Mexico City World Congress of Sexual Health 2019

ERKLÆRING OM SEKSUELL NYTELSE

Deltakerne på den 24. verdenskongressen til World Association for Sexual Health, WAS

Anerkjenner at:

Seksuell nytelse er den fysiske og/eller psykiske tilfredsstillelsen og gleden som skapes av erotiske opplevelser, inkludert tanker, fantasier, drømmer, affekt og følelser. Denne nytelsen kan oppnås alene eller deles sammen med andre.

Selvbestemmelse, samtykke, sikkerhet, respekt for privatliv, tillit, og evnen til å kommunisere og komme til enighet om seksuelle relasjoner er nøkkelfaktorer for å kunne oppleve at nytelse kan bidra til seksuell helse og velbefinnende. Seksuell nytelse bør utøves i henhold til seksuelle rettigheter, særlig retten til likeverd og ikke-diskriminering, autonomi og kroppslig integritet, retten til den høyest oppnåelig standard for helse og retten til å uttrykke seg fritt. Menneskets opplevelse av seksuell nytelse er mangfoldig. Seksuelle rettigheter skal sikre at nytelse forblir en positiv opplevelse for alle parter involvert. Rettighetene skal også sørge for at seksuell nytelse ikke skjer på bekostning av andres menneskerettigheter og velvære.

Erklærer at:

 • Muligheten for å ha nytelsesfulle og trygge seksuelle opplevelser uten diskriminering, tvang, og vold, er en grunnleggende del av seksuell helse og velvære for alle.
 • Tilgang til kilder for seksuell nytelse er en viktig del av subjektivt velvære og det å være menneske.
 • Seksuell nytelse er en fundamental del av seksuelle rettigheter og er en menneskerettighet.
 • Seksuell nytelse innebefatter muligheten for et mangfold av seksuelle opplevelser.
 • Seksuell nytelse må være tema i seksualitetsundervisning, helseopplysning og helsetjenester, forskning og aktivisme i alle deler av verden.
 • Program som inkluderer seksuell nytelse for å møte individers behov, ambisjoner og livsforhold vil bidra til global helse og bærekraftig utvikling, og bør kreve omfattende, umiddelbare og bærekraftige tiltak.

Oppfordrer alle regjeringer, internasjonale mellomstatlige og ikke-statlige organisasjoner, akademiske institusjoner, helse- og utdanningsmyndigheter, media, aktører i privat sektor, samfunnet som helhet, og i særdeleshet alle medlemsorganisasjoner i WAS til å:

 • Fremme seksuell nytelse innen lovgivning og politikk som en grunnleggende del av seksuell helse og velvære, basert på prinsippene om seksuelle rettigheter som en del av menneskerettighetene, inkludert selvbestemmelse, ikke-diskriminering, respekt for privatliv, kroppslig integritet, og likeverd.
 • Sørge for at omfattende seksualitetsundervisning tar opp seksuell nytelse på en inkluderende, kunnskapsbasert og rettighetsbasert måte som er tilpasset menneskers ulike kapasiteter og behov gjennom livsløpet, slik at det legges til rette for opplevelser av informert, selvbestemt, respektfull og trygg seksuell nytelse.
 • Garantere at seksuell nytelse integreres i helsetjenester for seksuelle helse, og at tilbud om helsetjenester for seksuell helse er tilgjengelige, rimelige, av høy kvalitet, ikke-stigmatiserende, og fri for diskriminering og rettsforfølgelse.
 • Intensivere utviklingen av rettighetsbasert, forskningsbasert kunnskap om fordelene ved seksuell nytelse som en del av velvære, inkludert rettighetsbaserte økonomiske støttesystemer, forskningsmetoder, og spredning av kunnskap for å fremme den seksuelle nytelsens rolle innen helse og folkehelse.
 • Bekrefte den globale, nasjonale, lokaleog mellommenneskeligeforpliktelsen til å anerkjenne mangfold i opplevelsen av seksuell nytelsei respekt for menneskerettigheter for alle, støttet av forskningsbasert politikk og praksis, mellommenneskelig adferd, og kollektive tiltak.