Webinarer for medlemmer

11.10.2021

Invitasjon til webinarer for medlemmer av NFKS

Vil du lære mer om sexologifaget? NFKS inviterer til onlinewebinarer for medlemmer av foreningen. Formålet er å gi deg som medlem informasjon og faglig relevant kunnskap om faget sexologi og praktisk hjelp rundt ulike temaer. Vi ønsker med dette å spre kunnskap, stimulere til utvikling og vekst for den enkelte medlem. Samtidig er det en fin anledning for å samles og bli kjent med og høre om andre medlemmers erfaringer med å jobbe innenfor sexologifaget. I løpet av det kommende året vil vi avholde flere webinarer med ulike sexologiske tema.

Deltagelse via en Zoom-lenke som blir sendt på felles-epost til alle medlemmer av NFKS.

Først ut har vi disse bidragsyterne:

Hvordan etablere egen sexologisk praksis?

- praktiske råd og tips

Siv Gamnes

28. oktober 18:00-19:00

Siv Gamnes har bakgrunn som sykepleier, er spesialist i sexologisk rådgivning og driver egen sexologisk praksis i Oslo. I dette webinaret vil Siv dele sine erfaringer, kunnskap og råd om hva det er viktig å vite om en vurderer å starte egen praksis.

Hvordan skape din egen sexologstilling i et helseforetak?

- praktiske råd og tips

Randi Gjessing

16. november 18:00-19.00

Randi Gjessing har bakgrunn som onkologisk sykepleier og er spesialist i sexologisk rådgivning NACS. Randi jobber for tiden i 100%stilling som sexolog ved Kreftseksjonen på Bærum sykehus. Har du selv et ønske om å skape og etablere en sexologistilling i et helseforetak? I webinaret får vi høre om Randis erfaringer og informasjon om hva du kan gjøre og hva som skal til for å opprette sexologistillinger.

Hvordan bli autorisert sexolog?

- praktisk orientering om krav, retningslinjer og utdanningsforløp

Silje-Håvard Bolstad

30. november kl 18:00-19:00

Silje-Håvard Bolstad er universitetslektor og studieprogramleder for sexologiutdanningen ved Universitetet i Agder, psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi NACS, og nestleder i NFKS. I tillegg til praktiske råd omkring veien til å oppnå NACS-autorisasjon, vil dette webinaret også åpne opp en diskusjon om autorisasjonsordningens rolle for offentlig anerkjennelse av sexologisk fagkompetanse.

Hvordan skape en faglig og trygg pasientrelasjon?

- etikk, lovverk og rammer rundt utøvelsen av sexologi

Knut Hermstad

13. januar kl 18:00-19:00

Knut er spesialist i klinisk sexologi (NACS), videreutdannet innen familieterapi, teolog og jobber som rådgiver ved RVTS Midt (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Knut har utøvere av seksuelle overgrep som spesialfelt. I tillegg driver han deltids privatpraksis som sexolog. I webinaret vil Knut fokusere på viktige prinsipper innen etikk, lovverk og rammer rundt utøvelsen av sexologi.

Praktiske opplysninger om webinarene:

  • Det blir gjort videoopptak av foredragsholderen. Det blir ikke gjort videoopptak av spørsmålsrunder og diskusjon. Videoen blir publisert på en lukket nettside for medlemmer av NFKS.
  • Det blir anledning for spørsmål. De siste 15 minuttene er satt av til spørsmål, drodling og refleksjon
  • Det er ingen påmelding men skriv ditt fulle navn i chatten når du logger deg inn på zoomlenken, så får vi registrert oppmøte

Velkommen. Vi håper å se deg på webinar.

Hilsen styret i NFKS