Nye autorisasjonskriterier

14.06.2024

INFORMASON OM AUTORISASJONSKRITERIER


Viser til informasjon sendt ut fra president i NACS og leder av NACSAC den 6.6.24, samt

informasjon på: https://www.nacs.eu/ (Merk: det er noe problemer med domenet for tiden. Utbedres snarlig)


Her følger ytterligere informasjon:

• For medlemmer som ikke er autoriserte, vil neste mulighet for å søke om autorisering

være i februar 2025. Dere skal da søke om autorisering i de nye titlene og etter de nye

kriteriene. Det vil komme nye søknadsskjema tilgjengelig på nettsiden (www.nfks.no) i god

tid før søknadsfristen.

• For medlemmer som har søkt om autorisering i vår (15. april 2024), vil søknadene

behandles som planlagt til høsten etter de gamle kriteriene og titlene.

• For alle dere medlemmene som allerede er autoriserte til en eller flere titler, så vil alle

beholde de titlene de har. Dere står fritt til å bruke dem videre som før.


Til deg som ønsker autorisering med ny tittel, må du sende inn en enkel søknad til

autorisasjonsutvalget på autorisasjon@nfks.no


Det kreves kun en e-post der du ber om å få autorisering i aktuell tittel:

o Oppgi hvilken grunnutdanning du har (vil stå på diplomet)

o Legg ved en bekreftelse* på at du oppfyller det nye kriteriet med minimum 300

timer klinisk praksis i løpet av de siste fem årene, utstedt fra leder ved ditt

arbeidssted.

o Legg ved kvittering på betalt søkeravgift (100 euro). Betales til NFKS på

kontonummer 0530 39 62826. Merkes «Ny autorisasjon».

o Husk at du må oppfylle alle de nye kriteriene til de nye titlene (økt antall

veiledningstimer, SSA ...), men det er altså kun praksisen vi ber om bekreftelse på.

* Angående bekreftelse: Jobber du som selvstendig næringsdrivende og/eller har privat praksis,

kan klinisk praksis bekreftes via anonymisert utskrift fra journalprogram eller av regnskapstall.


Spørsmål kan rettes til autorisasjon@nfks.no


Med vennlig hilsen,

Petter Winther-Brose, Styreleder NFKS

 Siv Gamnes, Leder av autorisasjonsutvalget NFKS