Digitale løsninger: medlemsundersøkelse

07.11.2020

Medlemsundersøkelse - bruk av digitale løsninger i sexologisk rådgivning/terapi

Styret i NFKS gjennomførte i oktober 2020 en medlemskartlegging om bruk av digitale løsninger, f.eks. videosamtale, i sexologisk rådgivning/terapi. Lenke til digitalt spørreskjema ble sendt på e-post til medlemmer i NFKS, og ble delt på foreningens Facebook-side.

Av de 58 som deltok i undersøkelsen, svarte to av tre at de hadde tatt i bruk slike løsninger, og 25% hadde tatt dette i bruk også før pandemien. Det var ingen signifikant forskjell mellom det å jobbe i privat eller offentlig sektor.

Mange rapporterte positive erfaringer med bruk av digitale løsninger, men redusert tilgang på kroppsspråk ble opplevd som et problem av noen. Mange var av den oppfatning at klienter opplevde digitale løsninger som positivt, og i alle fall som et greit alternativ til fysisk oppmøte. Generelt kunne det se ut til at klientenes erfaringer ble vurdert som litt mer positive enn ens egne erfaringer.

Flere rapporterte at unge voksne klienter var mer interessert i digitale løsninger.

Majoriteten av de som deltok i undersøkelsen planlegger å fortsette å bruke digitale løsninger i sexologisk rådgivning/terapi.

Resultatene fra undersøkelsen ble presentert av Trude Slettvoll Lien og Silje-Håvard Bolstad på den digitale NACS-konferansen i 2020, til studenter på videreutdanningen i sexologi ved Universitetet i Agder, og på NFKS sitt årsmøteseminar i 2021.