Mørketidskonferansen 2023

06.12.2023

Skrevet av Birgit Hauger

Mørketidskonferansen, Tromsø 9-10 januar 2023.


Innledning

Jeg er spesielt interessert og engasjert i eldres psykiske og seksuelle helse, og da jeg så

tematikken for årets Mørketidskonferanse meldte jeg meg raskt på. Eldre er en gruppe i

befolkningen som ofte faller mellom to stoler, da forskning, erfaring og annen litteratur viser

at de eldre ikke er prioritert, verken hva det gjelder oppfølging/behandling av psykisk eller

seksuell helse(-utfordringer). Det er derfor utrolig viktig at det blir arrangert slike konferanser

som setter søkelys på helhetlig og holistisk helse hos de eldre.

Et tema på konferansen var derfor «Alderdom, seksualitet og psykisk helse», der Esben Esther

Pirelli Benestad holdt foredrag. Det var også et foredrag av sykepleier Fernando de La Cruz

om «eldre LHBT+pasienter i sykehjem».


Mellomdel – hva handlet konferansen om

Esben Esther påpeker i sitt foredrag at noen av de menneskene vi ser rundt oss ikke forbindes

med seksualitet, der de eldre er en av disse gruppene. Andre grupper kan f.eks være psykisk

utviklingshemmede eller mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Forskning viser derimot

at eldre er mer seksuelt aktive enn før, og å kunne ha en god seksualitet er med på å forlenge

livet. Det er mange helsegevinster å høste ved å kunne ha en god seksualitet som eksempelvis

redusert stress, lavere blodtrykk, utskillelse av oxytocin (som gjør oss roligere, gladere, mer

empatiske, og knytter oss til hverandre). I tillegg kan en god seksualitet virke som et

antidepressivt legemiddel, det kan bedre vår psykiske helse og bedre søvnkvalitet for å nevne

noen positive helsegevinster. For oxytocin er kjærligheten og nærhetens hormon. Dette

utløses ved å for eksempel spise sammen, ta på hverandre, klemme hverandre, og det er viktig

å huske på at i alle aldre ønsker alle kjønn, begjær, å være elsket, kjælt og berørt. Dette er

grunnleggende behov hos mennesket.


Seksualitet er ikke bare for de unge. Eldre mennesker har for eksempel bedre tid til å nyte

livet, hverandre og seg selv. Mange eldre er godt kjent med kroppen sin, og i eldre år kan vi

dvele, og trenger ikke jage mot orgasme.


Et annet viktig aspekt som ble belyst i foredraget er sykdom, både kronisk og akutt, og

hvordan sykdom hemmer all seksualitet. For mange eldre handler seksualiteten mer om

intimitet med berøring og sensualitet enn det å skulle prestere. Mange eldre er dessuten alene

på grunn av tap av partner, og utfordringer knyttet til dette ble også belyst på konferansen. Et

annet viktig aspekt er at eldre har mer og bedre sex enn tidligere på grunn av at de gir

tillatelse, og at seksualiteten er ønsket, noe som de også er gode på å uttrykke, nettopp fordi

man kjenner egen kropp og partner godt.


«Det er mye mellom null og knull», som Esben Esther sier, og det er et viktig poeng.

Generelle aldersforandringer ble belyst, og det ble påpekt at menn gradvis får en reduksjon av

testosteron (andropause), mange sliter med erektil dysfunksjon, og sykdom, som hemmer

seksualiteten.


For kvinner ble det belyst at lubrikasjon er østrogenavhengig, og mangel på lubrikasjon følger

både alder samt sykdom. Dette er det viktig at vi som helsepersonell er bevisste på, og

snakker med de eldre om.


I foredraget om eldre LHBT+ pasienter på sykehjem ble det belyst at disse pasientene skjuler

identiteten sin, og er redde for diskriminering. Noe av årsaken til dette er at eldre LHBT+

personer har hatt en barndom og ungdom der homofili var kriminelt og en psykiatrisk

diagnose. De vokste opp i et diskriminerende samfunn. Store deler av voksenlivet har vært

preget av negative holdninger til dem, og historisk sett har homofile hatt et anstrengt forhold

til helsevesenet. Mange går derfor «inn i skapet igjen» når de havner på sykehjem.

Helsepersonell på sykehjem både mangler kunnskap, og mange har negative holdninger mot

LHBT-pasienter.


Avslutning – dette sitter jeg igjen med

Konferansen har i sin helhet belyst svært mange aspekter ved det å være menneske på eldre

dager, der både seksuell helse og psykisk helse ble belyst fra ulike vinkler.

Jeg fikk god oppdatering og påminnelse om fag og kunnskap jeg kunne fra før, men lærte

også mye nytt i denne konferansen. Foredraget til både Esben Esther og Fernando var

interessante, tidsaktuelle og tok opp viktige utfordringer som helsepersonell står overfor og

møter, og som vi trenger mer kunnskap om. Spesielt viktig er det å ta samtalen og spørre om

eldres seksualitet («å så de små frøene», slik at de vet at de kan snakke om seksualitet).

Jeg tar med mer kunnskap, økt trygghet, i tillegg til nye bekjentskaper og samarbeidskontakter

som jeg ble kjent med på konferansen, dette tenker jeg er spesielt nyttig i mitt arbeid

fremover.


Dette har vært en spennende og nyttig konferanse.