Reisebrev fra EFS-konferansen 2022

04.07.2022

Skrevet av Tone Jacobsen, som fikk reisestipend fra NFKS

Tidlig i februar kom jeg over et innlegg på Instagram fra NFSK, om hvorfor man skal være medlem av foreningen. Et av argumentene var mulighet for å søke reisestipend. Jeg sendte en søknad til styret, og i mai fikk jeg den gledelige mailen om at jeg hadde fått tildelt et stipend. Fantastisk gøy!

Takknemlig gikk jeg samme ettermiddag inn og meldte jeg med på EFS kongressen i Ålborg – "Diversity and inclusion in a world of change", og sitter nå på jobb og tar inn over meg disse tre innholdsrike dagene i Danmark. Dette var min første internasjonale kongress i sexologi, selv om jeg har vært i fagfeltet siden utdanningen i sexologi på Universitetet i Agder for 13 år siden. I Ålborg var vi 200 deltagere, fordelt på 32 nasjoner!

Før avreise studerte jeg programmet, og la merke til at flere sesjoner var 10 – 15 minutter. Dette var veldig ulikt andre kurs og seminarer jeg har vært på. Da har det ofte vært lange foredrag på en time og to. Første tanken min var at dette ble hektisk og uoversiktlig. Men der tok jeg feil. Disse innleggene var helt to the point, og fullt av oppdaterte forsking fra hele verden. Utrolig inspirerende og nytt.

Det er i et sånt reisebrev vanskelig å trekke frem enkeltpersoner, men vil likevel trekke frem to ting jeg ble ekstra opptatt av.

Det første var Thore Langfeldts innlegg. Han stod ikke på programmet, men gjorde en gjeste forelesning likevel. Jeg jobber på Statens barnehus i Kristiansand, der vi har tilrettelagte avhør av barn og særlig sårbare voksne som har vært vitne til eller utsatt for vold og/eller overgrep, og hvor det foreligger en anmeldelse. Selv om det ikke er i mandatet til Barnehusene å avhøre mistenkte, gjøres det likevel i noen tilfeller. Dette er også barn som trenger oppfølging og et godt nettverk rundt seg.

Langfeldt snakket om seksuell negativ oppførsel og ADHD medisinering. Virkestoffet metylfenidat, øker dopamin, som igjen fører til økt sekslyst. Dopamin snakker til hjernen og ber den agere. Han hadde snakket med 14 overgripere, i alder 11-36 år. 80 % av disse han hadde snakket med var medisinert på ADHD medisin, og de hadde oppstart på medisin fra 7 – 15 års alderen. 4 av disse sakene hadde havnet hos politiet. En av bivirkningene av disse medisinene er i felleskatalogen beskrevet som priapisme, langvarig ereksjon. Og det snakkes det lite om. Det han også så i sin forskning, var at disse hadde betydelig endring i sitt seksuelle mønster ved oppstart av medisiner, var også at problemene forsvant ved seponering. For meg var dette helt ny kunnskap, og utrolig spennende, som jeg vil ta med meg tilbake til arbeidet på barnehuset.

Som familieterapeut og mye er faring med å snakke med par, var innlegget til Francesca Tripodi veldig interessant. Hun snakket om pars utfordringer knyttet til seksualitet. Hun sier at vi mennesker i dag føler oss berettiget til å være lykkelige. Hun snakket om hvordan relasjonen og regler i parforhold har endret seg. Hva er utroskap? Hvor går grensen? Og er det slik at den som føler seg sveket og såret, er berettiget å ha eierskap på definisjonen?

Hun snakket om at vi i dag velger oss partnere bl.a. ut fra kjærlighet, en livskjærlighet, en bestevenn, en elsker, en intellektuell forlengelse av oss selv, og at utroskap forteller oss at vi ikke er den personen, noe som igjen går på den subjektive opplevelsen av oss selv og at vi ikke er gode nok. Hun introduserte the new shame: " Choosing to stay, when you can leave."

Faglig var konferansen helt i toppklasse for meg. I tillegg var det herlig å være en del av en faglig samling mennesker, men høy kompetanse og stor interesse for sexologifaget. Gjensyn med gamle studievenner, professorer og forelesere fra tiden på Universitet i Agder, samt humor, latter og laaaange tankerekker rundt det vi hørt og lærte, og ikke minst nye bekjentskap.

Så, kjære NFKS, takk for denne muligheten til å delta på EFS konferanse i Ålborg. Takk til mitt reisefølge Tom, tidligere medstudent og venn. Det er fint å reise sammen med andre som deler interessen av faget og er sulten på mer! Og takk til min arbeidsgiver Agder politidistrikt, Statens barnehus Kristiansand, som setter sexologifaget høyt og var med på dette spleiselaget!