Reisebrev fra NACS-konferansen 2022

17.10.2022

Skrevet av Hanne Grasmo, som fikk reisestipend fra NFKS

Nytelse, smerte og pedagogikk

«Pleasure and Pain» var tema for årets NACS-konferanse, og ogå navnene på de to NACS-øl-sortene som var spesialbrygget for anledningen. Jeg tror nok likevel Suzann Larsdotter oppsummerte konferansen best når hun fra ordstyrer-bordet avsluttet årets konferanse: «Det har vært en enorm mengde nytelse på denne konferansen – fra gode møter med fantastiske kollegaer, et nytelsesfullt event og et vell av kunnskap om nytelse fra talerstolen, men ikke så mye smerte.»

Mange snakket om hvordan gå fra smerte til nytelse, både fysisk og psykisk. Keynote-speaker Silva Neves sluttet å jobbe på et senter for «sexual compulsary behavior» når han skjønte at hva de gjorde bare påførte klientene psykisk lidelse. Han går så langt som å kalle det konversjons-terapi, når behandlere prøver å få klienter til å slutte med seksuell praksis (porno, hyppig sex eller kinky sex) som kan være positiv nytelse i et liv. I stedet er det i 9 av 10 tilfeller snakk om skam, andres reaksjoner aller andre livsutfordringer, som Neves behandler i sin nye praksis.

Nytelse og orgasmer

En metode Silva Neves bruker er «The Erotic Palette», for å bevisstgjøre klienter om hva som er deres hovedveier til erotisk nytelse. En annen keynote speaker, Elisabeth Wood (US) snakket om erotiske «blueprint» som er noe av det samme, men trakk også fram hvordan kunnskap om både klitoris og labia er viktig for kvinners fysiske nytelse og orgasmer. Hennes terapeut-parter, Dee Hartman, er i gang med facinerende forskning om kvinners orgasmer, ved hjelp av «smart-vibratoren» Lioness. Foreløpig har hun blant annet funnet ut, ved hjelp av dataene sendt fra vibratorne, at tiden til første orgasme tar fra 14 sekunder til 41 minutter! Viktig informasjon for kvinner som strever med orgasme.

Osmo Kontula har en mer samleiefokusert forskning om kvinners orgasmer, og prøver å finne ut noe om «orgasmegapet» - hvorfor kvinner har problemer med orgasme i heterofilt samleie. Det mest facinerende med denne forskningen er at han fikk 7000 svar på en kvalitativ survey på 24 timer! For min egen forskning (om å bruke fantasi og rollespill for å bøte på seksuell lyst-problemer) er det interessant at en av de viktigste årsakene Kontula fant, var distraksjon.

Helle Gerbild har jobbet i sin doktorgrads-forskning med mannlig seksuell dysfunksjon, nemlig ereksjons-svikt. Hun presenterte to av artiklene sine om hvordan fysisk trening er en god medisin som hjelper de fleste respondenter. Hun undersøkte også hvordan det er for helsearbeidere å ta opp seksualitet med klientene, og peker på noen utfordringer.

Lyst og alderdom

Å behandle fysisk og psykisk funksjonsnedsatte som seksuelle kan være en utfordring for mange helsearbeidere, noe Wenche Fjeld tok opp. Det samme gjelder eldre mennesker generelt. Susanne Larsdotter har undersøkt både eldre på institusjon og hatt fokusgrupper med helsearbeidere som jobber der – her er det en stor forskjell på hva de eldre selv ønsker og hva helsearbeiderne gjør. En viktig grunn er selvsagt at mange har liten kunnskap om dette gjennom utdanning. Selv om det er tabu for mange, så viser de eldre at DE ønsker et mer aktivt sexliv, og at mange av dem også har det. En av de store utfordringene her er samtykke, som også Birgitte Schantz Laursen tok opp, når klientene har demens. En facinerende løsning som hun har sett i praksis når det gjelder hjelpemidler for masturbering er rett og slett å putte et glassmonter synlig i et fellesrom, der beboerne selv kan peke på hvilke seksualtekniske hjelpemidler de ønsker.

Helt fersk og nyskapende forskning om særlig eldres kapasitet for seksuell lyst ble presentert av den estiske seksualitets-forskeren Annika Tamme. Hun har hatt kvalitative intervjuer med 250 personer i alle aldre, og bedt dem om å se for seg et seksuelt scenario. Etterpå kunne de måle at alle fikk økt lyst etterpå – i kontrast med dem som ble bedte om å se for seg en tur på postkontoret (!). Hun trakk selv fram det mest interessante ved hennes funn: Det er ingen forskjell på yngre og eldres mennesker kapasitet til lyst – det gjelder for voksne opp til 85 år. Mange av de eldre hadde mye sterkere økning av lyst enn mange av de yngre.

Smerte og gråt

På en sexologikonferanse må vi selvsagt snakke om den vanskelige seksualiteten også. I år var det særlig vulvadynia som var i fokus, også fra Keynote speaker Dee Hartman. Hun har utviklet en metode, også tilgjengelig via video på YouTube, med fysiske øvelser som tar bort smerten. Facinerende foredrag om alle de nevrologiske og muskulære årsakene som kan forårsake vulvadynia, i tillegg til traume. Men både Elisabeth Wood, som også er body worker, og Dee Hartman har tro på å behandle vulvadynia med fysiske øvelser og nytelsesfull fantasi

Det mest hjerteskjærende foredraget var om omskjæring av penis. Det var mange folk i salen som gråt når vi fikk se bilder, video og høre grusomme historier. Mange sa etterpå at de ikke visste at omskjæring av gutter kan være så voldsomt og traumatisk. Presentasjonen ble holdt av Lena Nyhus, som representerer en organisasjon i Danmark som arbeider for å forby omskjæring også av gutter.

Mange er kanskje ikke klar over hvor sterk «disgust» (mangler godt norsk ord) kan påvirke mennesker seksualitet, og bidra til dysfunksjonalitet og relasjonell smerte. Charmain Borgs keynote om dette, hadde også fokus på hvordan nytelse og lyst kan gjøre at vi overkommer vår «disgust».

Kunnskap og pedagogikk

En annen klar tråd som gikk gjennom hele denne NACS konferansen var hvordan det står til med kunnskap og utdanning når det gjelder seksualitet og sexologi. Gerd Hilde Lunde presenterte både de seks nye masteremnene i Seksuell Helse som Oslo Met starter opp i 2023, og også hvordan det står til med sosial/helse-studenters holdninger til å ta opp sex som tema overfor klienter.

Sex og Samfunns Anneli Rønes la fram to spørreundersøkelser om seksualitetsutdanningen i Norge, og selv om det ikke er vitenskapelige undersøkelser, så er det viktig informasjon for å øke det politiske presset på å la både elever, lærerstudenter og lærere få MYE bedre seksualundervisning. Det står faktisk rimelig dårlig til, og vi kan ikke si vi følger WHO's anbefalinger her.

Et spennede foredrag om porno, og «porn literacies» kan også bidra til bedre kunnskap hos seksalrådgivere og utdannere: professor Maria Murumaa-Mengel bidro med ny forskning om OnlyFans, online porno og hva slags kunnskap estiske utdannere har om hvordan lese og forstå dagens porno og pornobruk. Også her ser det ut som om utdannere og utdanningene ligger langt etter virkeligheten. Jeg vil tippe det gjelder for Norge også?

Det norske Pedagogiske Utvalg (ved Hanne Grasmo) organiserte også en workshop for å bygge nettverk mellom de nordiske landene. 14 deltakere fra fem land diskuterte om vi kan utvikle felles guidelines for «hva vi skal si til barn/ungdom om seksualitet i hvilke aldre» og hvordan vi skal holde kontakt og bidra til kunnskap om god politikk og praksis for pedagogisk seksualitet i Norden. Vi har nå både en egen mailing-liste (kontakt hanne.grasmo@tuni.fi) for å delta, samt flere medlemmer i vår Facebook-gruppe Nordic Network for Pedagogical Sexology: https://www.facebook.com/groups/644864370095928 .

Rent fysisk, så ble nytelsen også godt ivaretatt på denne konferansen; Det var overdådighet i estiske delikatesser i hver pause, sponset snacks og juice og glidemiddel i goodiebager, nydelig middag og lunsjer inkludert og for øyets nytelse hadde vi utrolige Tartus gamle bygninger, brosteinsgater og grønne parker samt de helt fantastiske historiske lokasjoner hvor middagene foregikk. I tillegg til før-nevnte øl.

PS: Generalforsamlingen er det lite å si om, annet enn at den var kort, og at Norge kritiserte styret for ikke en gang å ha laget en årsrapport. Vedtak om (de)formalisering av NACS ble igjen utsatt.