Reisebrev fra jubileumskonferansen for sexologistudiet 2021

10.12.2021

Skrevet av Solveig Fridheim Torp, som fikk reisestipend fra NFKS

I juni fikk kom den gledelige meldingen fra styret om at mitt reisestipend var innvilget.

Jeg vil med dette takke for stipendet, som har blitt benyttet til deltakelse på

Jubileumskonferansen for sexologistudiet.

Det å være tilbake i Grimstad, 10 år etter oppstart på studiet i 2011, var fint på så mange

måter. De to årene 2011 - 2012 representerte en lærerik og spennende tid, med verdifulle og

varige bekjentskaper.

U.t. er kreftsykepleier, autorisert sexologisk rådgiver og har tatt en masterutdanning i

helsevitenskap, med fordypning innen seksuell helse og kreftrehabilitering. Jeg jobber som

faglig leder og rådgiver/terapeut i Kreftomsorg, www.kreftomsorg.no

- et lokalt kompetansesenter i Rogaland, for kreftpasienter, pårørende og etterlatte.

Etter sexologiutdanningen har jeg vært heldig å fått jobbet kontinuerlig med sexologiske

problemstillinger. Krise, alvorlig sykdom og kronisk funksjonsendring har, som vi vet, stor

påvirkning på individets livskvalitet generelt og opplevelse av seksuell helse spesielt.

Mine klienter representerer et tverrsnitt av samfunnet. Livsfase og livssituasjon varierer.

Alderen er ulik. Mange lever i parforhold, men i tråd med trenden lever også mange alene.

De har ulik seksuell orientering, identitet og preferanse. Noen mister sin kjære og erfarer

både savn og lengsel. Seksuell rehabilitering - og helsehjelp til målgruppen som helhet

utgjør en forskjell knyttet til livskvalitet. Undervisning er også en del av min hverdag.

I Rogaland har vi et relativt stort og aktivt sexologisk nettverk. Dette verdsettes og er nyttig

med tanke på samhandling, men også berikende i nettverkssammenheng. Rogaland

sexologiske nettverk har dedikerte ledere, som drar i gang ulike aktiviteter, med sexoligfaglig

innhold. Alt fra kulturell aktivitet, som ses med sexolgiske briller; undervisning,

caseveiledning og deltakelse på konferanser m.m. Flere av oss deltok på

Jubileumskonferansen.

Kari Bremnes synger om Den nye stillheten som har senket seg. Inn mot julen 2021 har den

nye stillheten igjen lagt seg over landet som et slør, med nye nasjonale restriksjoner. Kari sin

melodi er verdt å lytte til, uansett, men på bakgrunn av stillhet og pandemi ble den fysiske

konferansen i Grimstad en ekstra takknemlig opplevelse. Noe jeg verdsetter særlig ved

sexologien som fagfelt er den tverrfaglige og helhetlige tilnærmingen, herunder også et

sosialt aspekt. Å komme til Grimstad; etter den store stillheten var på mange måter en sosial

utløsning. Det å være sammen igjen; møte mennesker, tidligere medstudenter og kollegaer,

og overvære de mange, interessante og varierte foredragene gav faglig påfyll og fine

menneskemøter. Når vi i tillegg, ut på natta, var rampete nok til å lage et "ulovlig dansegulv"

på BlueBox var lykken fullkommen et øyeblikk.

Fra kull 6 holdt Trude Langhelle en fin mimre tale. Medstudent Jorunn Eikeland Olsen satte

Birkenes på kartet. Jorunn en energisk helse sykepleier, som har fått til mye i sin kommune,

og brukt motstand som motivasjon. Den nylige Innspillskonferansen om scenarioer for

seksuell helse i 2030, "FREMSNAKK" (Helsedirektoratet) bekrefter at det er mye motstand.

Tålmodighet, pågangsmot er en dyd. Alain Giami var i Grimstad, og hans uttrykk om:

"Dråpen som drypper og har gjort det gjennom mange år" gav et viktig historisk tilbakeblikk

om betydning av dråpens kraft. Christian Graugaard gav et interessant digitalt foredrag fra

nyere studier i den danske befolkningen. Sidsel Schaller presenterte spennende innhold

relatert til hennes forskning knyttet til eldres seksualitet. Og Yvonne Dolonen tok oss med på

Sexkafe, et prosjekt fra Sunnaas sykehus. Man skulle gjerne vært flere steder samtidig disse

dagene, og andre innslag burde vært nevnt. Min opplevelse er imidlertid at konferansen som

helhet dekket den bio-psyko-sosiale tilnærmingen på en god måte. Foredragene

representerte dybde, bredde og variasjon.

Utover det faglige innholdet bidro konferansen til nytt nettverk. Dette gav mulighet for å

synliggjøre et prosjekt om Kreft og seksualitet, finansiert av Helsedirektoratet, hvor u.t. har

samarbeidet med Stine Kuhle-Hansen (OsloMet) og Aron Willems (Quintet). Prosjektet har

utarbeidet et Hefte til pasient/partner og en Veileder til helsepersonell/studenter.

Lenker til begge finnes her:https://www.kreftomsorg.no/tjenester/sexologisk-radgivning/

Konferansen skapte større mulighet for distribusjon av papirutgavene, som nå er blitt sendt

til Finnmark i nord og Agder i sør. Oversettelse til nordsamisk og engelsk er også i prosess.

På vegne av Kreftomsorg benyttes anledningen til å takke Stine og Aron for spesielt godt

sexologisk samarbeid.

Deltakelse på Jubileumskonferansen var ikke bare en faglig opplevelse. Konferansen ble

ikke minst også en verdig markering av Esben Esther og Elsa, og en anledning for å få mer

kjennskap til de kloke og dyktige fagpersonenen som overtar stafettpinnen ved UIA.

Takk til NFKS for stipendet.