Reisebrev fra NACS 2023

06.12.2023

Reisebrev fra Vigdis Eriksen

NACS 2023 – The future of sexology.

Jeg har deltatt på sexologikonferansen på OsloMet med forelesninger, paneldebatter, workshops og mye sosialt. Vi fikk velkomst på Rådhuset av ordfører Marianne Borgen. Lørdag middag på Sporten, Holmenkollen.

Jeg jobber som familieterapeut og spesialist i sexologisk rådgivning ved Familievernkontor i Sør-Rogaland. Vi var flere kullinger som var på konferansen fra sexologistudiet, Grimstad (kull 2011/13). På bilde ser vi Rogalandsgjengen: 


Det var mange flotte foredrag, paneldebatter, workshops og paralelle seminar. Jeg har valgt noe av det som gjorde mest inntrykk på meg.

The future of love, sex and technology, Henrik Skaug Sætra, VR (Virtual Reality).

Henrik formidlet denne grenseløse virtuelle verden fra sin forskning.

Veldig fint og høre at etiske, juridiske og relasjonelle dilemma ble belyst. Det er en spennende diskusjon hvordan vi skal kunne dra nytte av VR, men også hvor de etiske grensene skal gå. Henrik skisserte dilemma som: Når er VR et godt hjelpemiddel? Og er VR i stedet for prostitusjon? Hva med pedofili og VR? Hva med det intime menneskemøtet?

Paneldebatt: Let`s talk about sex.

Panelet bestod av representanter fra Danmark, Tunisia, Norge og USA.

En person gjorde ekstra inntrykk på meg I denne paneldebatten; Kaouthar Darmoni, Phd kjønnsstudier. Hennes oppvekst muslimsk familie I Tunisa hadde gitt henne en frihet til å snakke om sex. Barn og kvinner i alle alder var sammen i hverdagen. De fortalte hverandre det som skjedde rundt dem, på godt og vondt. Hun mente at de var flinke til å bearbeide vanskelige opplevelser. De brukte kroppen, gjerne gjennom dans. Kaouthar mente at de på den måten gikk videre og fant gleden, også i det seksuelle. Hun var og opptatt av kvinners ansvar i det daglige med oppdragelse av både jenter og gutter. 


Sexology and the eldery, Frans Hoogeveen

Et emosjonelt og faglig sterkt møte med tema eldre, demens og tilrettelegging for deres intimitet. Frans eide rommet med sine videoklipp, eksempler og gode råd om hvordan man ivaretar eldre og demente I forhold til evnen å gjenkjenne lukt, nærhet, berøring etc. "Wake-up call " for alle oss som møter eldre med demens både privat og i hjelperollen.

Avslutning

Det er viktig at vi har en arena for vår faggruppe. Det var flotte dager både faglig og sosialt. Jeg likte spesielt godt den oppgaven vi fikk for å bli kjent med andre deltakere; En sløyfe, forskjellige farger, et spørsmål-ark. Så var vi igang med å gruppere oss til nysgjerrighet for andre personer på konferansen!

Godt levert! Tusen takk for godt arbeid til komiteen.


 Med hilsen

Vigdis Eriksen