Høringssvar fra
Norsk forening for klinisk sexologi