Offentlig beklagelse og erstatningsordning for transpersoner som har gjennomgått irreversibel sterilisering, og forslag om en tredje juridisk kjønnskategori

15.01.2021

Høringssvar fra Norsk forening for klinisk sexologi

Norsk Forening for klinisk sexologi (NFKS) er en forening for fagpersoner som jobber innenfor fagfeltet sexologi. Vi tilbyr rammeverk som etiske retningslinjer, kurs, konferanser, tverrfaglig nettverk og veiledning. NFKS har foruten et klinisk og rådgivningsfokus også et seksualpolitisk fokus.

NFKS er kjent med representantforslaget fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk og Freddy André Øvstegård. Vi ønsker følgelig å komme med innspill til dette:

Det er vår oppfatning at å ha en kjønnsidentitet eller et kjønnsuttrykk som skiller seg fra hva omverdenen forventer, for mange medfører både fysiske, psykiske og sosiale utfordringer og belastninger. Å ha et juridisk kjønn som samsvarer med sin egen opplevde kjønnsidentitet blir følgelig av stor betydning. Da den nye loven om endring av juridisk kjønn trådte i kraft 1. juli 2016, ble dette en ordning i tråd med menneskerettighetene.

NFKS mener at norske myndigheter bør ta ansvaret for feil som ble begått mot de mennesker som gjennomgikk dette irreversible inngrepet for å få endret juridisk kjønn.

Konklusjon:

NFKS støtter samtlige av representantenes 3 forslag:

1. Stortinget ber regjeringen på vegne av staten komme med en offentlig beklagelse til transpersoner som frem til 1. juli 2016 ikke kunne endre juridisk kjønn med mindre de hadde den psykiatriske diagnosen transseksualisme og gjennomgikk irreversibel sterilisering.

2. Stortinget ber regjeringen om å opprette en erstatningsordning for dem som har måttet gjennomgå et irreversibelt steriliseringsinngrep i forbindelse med endring av juridisk kjønn.

3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori.