Forslag til endringar i reglene om hjelpemiddel frå folketrygda til personar med kjønnsinkongruens

15.02.2021

Høringssvar fra Norsk forening for klinisk sexologi

Vi stiller oss svært positive til denne forskriftsendringen. Det er viktig å gjøre behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens så tilgjengelig og lavterskel som mulig. Det er viktig at helsepersonell som møter pasienten har god kompetanse på feltet, og møter pasienten på en trygg, inkluderende og ikke-dømmende måte. Pasienten skal på enklest mulig måte møte helsepersonell med kompetanse på feltet, uavhengig av hvor i landet pasienten bor.

Vi ønsker å oppfordre til at det videre sikres at andre nødvendige hjelpe- og behandlingshjelpemidler blir gjort lettere tilgjengelig. Vi ber om at denne endringen følges opp med å også sørge for en økt tilgang til for eksempel hårfjerning, feminiserende ansiktskirurgi, reduksjon av adamseple og lignende. Vi håper at arbeidet fortsetter slik at slike tilbud ligger i førstelinjetjenesten eller i pasientens helseregion. Dette er i tråd med sterke anbefalinger fra Nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens.